Bezoek aan het nieuwste Zorgencentrum na Seksueel Geweld (ZSG) Limburg in Genk

07 Maart 2023

Bezoek aan het nieuwste Zorgencentrum na Seksueel Geweld (ZSG) Limburg in Genk

Laagdrempelige zorg op maat voor slachtoffers van seksueel geweld is cruciaal.

Elke dag worden er in België ongeveer 10 verkrachtingen geregistreerd (1). Dat cijfer is schokkend, maar het werkelijke aantal (vooral vrouwelijke) slachtoffers ligt nog veel hoger en wordt geschat op honderd per dag. “Slechts een minderheid van de slachtoffers van seksueel geweld doet beroep op hulpverlening of dient een klacht in bij de politie. Laagdrempelige opvang op maat van slachtoffers is daarom cruciaal”, zegt federaal parlementslid Kathleen Pisman. Dat geldt des te meer voor de minderjarigen, die één derde uitmaken van het aantal slachtoffers (2).

Op maandag 27 februari werd het 8ste ZSG geopend in de provincie Limburg. De zorgcentra verlenen op een toegankelijke manier zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. In de centra is er een maximale samenwerking tussen alle betrokken instanties: de politie, het parket, slachtofferhulp, artsen en jeugdzorg. Slachtoffers worden op de meest zorgzame manier opgevangen en moeten dus niet meer alleen op zoek naar verzorging, psychologische hulp en/of het politiebureau. “Alle zorgcentra zijn voorzien van een serene ruimte waarin slachtoffers zich veilig kunnen voelen en op hun eigen tempo onderworpen kunnen worden aan medische en forensische onderzoeken,” licht Pisman toe. “De centra zijn rechtstreeks verbonden met ziekenhuizen en geven aldus de kans aan de slachtoffers om zich op een meer anonieme manier aan te melden.”

De federale regering gelooft sterk in deze aanpak en wil de oprichting van deze gespecialiseerde zorgcentra in heel het land mogelijk maken. De uitrol van dergelijke zorgcentra ging van start in 2017, tegen eind 2023 zal elke provincie een zorgcentrum hebben en kunnen slachtoffers binnen een maximale aanrijtijd van een uur daar opgevangen worden. Bij de aanmelding ligt de nadruk eerst en vooral op medische verzorging maar is er ook aandacht voor deskundig sporenonderzoek door een forensisch verpleegkundige. Dat is nadien belangrijk voor de vervolging van daders. De zorgcentra bewaren de resultaten van het sporenonderzoek gedurende 6 maanden waardoor slachtoffers de mogelijkheid hebben om ook nadien nog een klacht in te dienen. Bij minderjarige slachtoffers worden sporen zelfs tot 50 jaar bewaard, vermits seksuele misdrijven ten aanzien van minderjarigen niet meer verjaren sinds eind 2019. “Het is belangrijk dat een klacht steeds mogelijk blijft,” bevestigt Pisman “omdat minderjarige slachtoffers pas jaren later aangifte kunnen doen van het misbruik en ook geen enkele druk moeten ervaren op het moment dat zij in de zorgcentra terechtkunnen.” Na de eerste zorgen krijgen de slachtoffers ook een aanbod voor psychologische ondersteuning.

Het bezoek aan het centrum laat een sterke indruk na op het parlementslid en is volgens haar een grote verbetering in het toegankelijk maken van de gezondheidszorg met zoveel mogelijk respect voor slachtoffers van seksueel geweld.

Heb je vragen over seksueel geweld, of wil je erover praten? Dan kan je contact opnemen met Tele-Onthaal op het nummer 106.

Lees ons standpunt over gezondheid en welzijn

Bronnen

(1) Sensoa. (2023). Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren en volwassenen: feiten en cijfers. Geraadpleegd van https://www.sensoa.be/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-bij-jongeren-en-volwassenen-feiten-en-cijfers#:~:text=Verkrachting%3A%20meldingen%20en%20veroordelingen, gemiddeld%209%20verkrachtingen%20per%20dag.

(2) Galle, C. (2022, 29 september). Een op drie slachtoffers in zorgcentra seksueel geweld is minderjarig. De Morgen. Geraadpleegd van https://www.demorgen.be/snelnieuws/een-op-drie-slachtoffers-in-zorgcentra-seksueel-geweld-is-minderjarig~b85d6504/.