Demir haalt eigen doelstelling bosuitbreiding niet

31 Juli 2023

Demir haalt eigen doelstelling bosuitbreiding niet

'Meer bos is heel erg welkom én nodig om onze te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Maar de beloofde hoeveelheid extra netto bos komt er niet. En intussen wordt ander waardevol bos nog altijd gekapt.'

Bij de start van de legislatuur stelde minister Demir de doelstelling om de totale bosoppervlakte in Vlaanderen - in samenwerking met tal van partners - met 4000 hectare uit te breiden Een jaar voor het einde van de legislatuur is van de totale doelstelling maar 1137 hectare gerealiseerd, slechts 28 procent. Dat blijkt uit informatie die Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege opvroeg. De overheid zelf zou ook 1.250 van die 4000 hectare aanplanten, maar ook in wat ze zelf zou doen, slaagt minister Demir niet. 'Vlaanderen is één van de meest bosarme regio's van Europa. Meer bos is heel erg welkom én nodig om onze te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Maar de beloofde hoeveelheid extra netto bos komt er niet. En intussen wordt ander waardevol bos nog altijd gekapt', hekelt Schauvliege.

Met nog één jaar te gaan moet minister Demir nog meer dan 70 procent van het beloofde extra bos realiseren. Maar de kans dat dat nog lukt, is onbestaand. Een groot deel van het nieuwe, bijkomende bos - 1.250 hectare - zou aangeplant worden door de overheid, beloofde Demir. Hoewel er voor 3750 hectare aan bebosbare grond in handen is van Vlaamse overheidsinstanties - plaats is dus geen probleem - werd slechts 604 hectare tot nu toe door de overheid bebost. Daarmee bereikt minister Demir nog niet de helft van het deel dat de overheid zelf zou doen.

Uit de informatie die Schauvliege opvroeg, blijkt dat alleen op gronden van overheidsinstanties waar minister Demir zelf verantwoordelijk voor is, ze erin slaagt gronden te bebossen. Haar collega-ministers weigeren 'hun' gronden ook aan te bieden. 'Andere departementen beschikken over grote stukken grond, maar de betrokken ministers werken niet mee om die te bebossen. De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer - instanties onder de verantwoordelijkheid van minister Peeters (Open VLD) - beschikken bijvoorbeeld over ontzettend veel grond, maar minister Peeters maakt geen aanstalten om minister Demir te helpen daar bos aan te planten', merkt Schauvliege op. 'Is het doordat minister Demir vaak solo handelt in de regering, dat haar collega's haar nu ook alleen laten?'

Boscompensatie
Naast de 4000 hectare bijkomend bos die minister Demir wilde creëren, moet ze ook nog meer dan 2500 hectare compensatiebos aanplanten om het verlies te compenseren van al het bos dat onder Demir en haar voorganger Joke Schauvliege (cd&v) werd gekapt. Want ondanks alle mooie aankondigingen van minister Demir om netto meer bos te creëren in Vlaanderen, blijft de kettingzaag intussen draaien. 'Nog altijd verdwijnt er jaarlijks ongeveer 200 hectare bos, vaak van grote ecologische waarde. Bomen planten is één ding, maar de minister zou ook de bossen die we hebben veel beter moeten beschermen. Waarom legt ze de kettingzagen niet stil?'

De aanhoudende boskap en de bijhorende verplichting om compensatiebos aan te planten zorgen ook voor een extra uitdaging voor Demir. Schauvliege: 'Heel wat overheidsinstanties, zoals De Vlaamse waterweg of Sport Vlaanderen geven aan dat ze gronden hebben die bebosbaar zijn, maar dat ze die in portefeuille willen houden om in te zetten voor compensatiebebossing. Blijkbaar verwachten die instanties dat ze nog grote stukken bos zullen moeten compenseren, wat vragen doet rijzen over welke bossen dat zijn en waarom die gekapt zullen worden.'

Volg het nieuws van Mieke