20 jun 2022

Energiehandvestverdrag: ‘België moet pleiten voor een gecoördineerde uitstap van lidstaten’

Brussel, 20 juni 2022 - De nieuwe geopolitieke context die gecreëerd is door de Russische agressie tegen Oekraïne plaatst het klimaatvraagstuk nog meer in de schijnwerpers. De Russische invasie versterkt de urgentie om onze onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit te bouwen, net als onze autonomie ten opzichte van de landen die deze produceren. Het Energiehandvestverdrag is een groot obstakel op de weg naar energietransitie. Dit verdrag beschermt immers miljarden euro’s aan investeringen in fossiele brandstoffen. Het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’ is dan ook van oordeel dat het verdrag onverenigbaar is met de engagementen die landen hebben opgenomen in het kader van het Akkoord van Parijs.

Al meerdere jaren zijn er onderhandelingen lopende met het doel het Verdrag te moderniseren, meer bepaald om het in lijn te brengen met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese Green Deal. Het is de Europese Commissie die onderhandelt in naam van de EU. De onderhandelingen staan nu op het punt om beëindigd te worden. Het ziet er naar uit dat geen enkel fundamenteel probleem van het Energiehandvestverdrag zal worden opgelost. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het geschillenbeslechtingsmechanisme, waarbij zogenaamde arbitragepanels aan investeerders in fossiele brandstoffen de mogelijkheid bieden om staten grote boetes te laten betalen wanneer zij maatregelen nemen om het klimaat te beschermen. Bij de uitspraken van deze arbitragepanels is geen enkele controle door onafhankelijke rechters mogelijk.

Als de Europese Unie echt een leidersrol wil opnemen in de strijd tegen de klimaatcrisis, kan ze geen partij blijven in een Verdrag dat klimaatschadelijke investeringen beschermt.

Groen en Ecolo zijn van mening dat België moet pleiten voor een snelle en gecoördineerde uitstap van de lidstaten van het Energiehandvestverdrag. Een dergelijk pleidooi zal aan ons land de mogelijkheid bieden zich aan te sluiten bij de oproepen van het middenveld, het Europees Parlement en meerdere andere EU-lidstaten.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug vind_je_buurt
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren