Europees Parlement stemt voor duurzame en ethische batterij-industrie

10 Maart 2022

Europees Parlement stemt voor duurzame en ethische batterij-industrie

"Batterijen moeten voldoen aan criteria op vlak van koolstofvoetafdruk, een minimumgehalte aan gerecycleerde materialen bevatten, en voldoen aan minimale eisen rond performantie, veiligheid en duurzaamheid." (Sara Matthieu)

"De EU neemt met deze nieuwe batterijverordening een voortrekkersrol op, de wet zal model staan voor initiatieven overal in de wereld. We mogen deze kans dus niet missen", zegt Sara Matthieu. De wet moet ervoor zorgen dat batterijen op de Europese markt duurzaam, circulair, performant en veilig zijn. En dat vanaf de winning van de grondstoffen tot productie en gebruik."

Batterijen zijn onmisbaar om Europa klimaatneutraal te maken en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen. We gebruiken batterijen voor elektrische auto's, maar bijvoorbeeld ook om energie door zonnepanelen thuis op te slaan. Door de energietransitie produceren we in 2030 naar verwachting bijna twintig keer meer batterijen. Vandaar het enorme belang om ze duurzaam te produceren.

Het Commissievoorstel was volgens Matthieu niet slecht, maar het milieucomité van het Europees Parlement heeft dit nog flink verbeterd. Matthieu: "Batterijen moeten voldoen aan criteria op vlak van koolstofvoetafdruk, een minimumgehalte aan gerecycleerde materialen bevatten, en voldoen aan minimale eisen rond performantie, veiligheid en duurzaamheid."

Er komt ook een productpaspoort voor batterijen, met een label dat informatie bevat over de verwachte levensduur en duurzaamheid. Dat maakt het makkelijker om de batterijen in te zamelen, hergebruiken of recycleren. Producenten dragen een grotere verantwoordelijkheid voor de verwerking van batterijen, en er komen doelstellingen voor de inzameling en recyclage van kritische grondstoffen.

Matthieu: "We hebben als groene fractie sterk ingezet om de wet toe te passen op alle batterijen, niet alleen die voor elektrische voertuigen en industriële toepassingen. We hebben ook de vereisten rond het recht op repareren en ontmanteling aangescherpt."

De zorgplicht voor bedrijven is vergroot naar alle types van batterijen en materialen die erin vervat zitten. Volgens Matthieu zullen bedrijven grote winsten kunnen maken op de groeiende batterij-industrie, maar moeten ze ook hun verantwoordelijkheid nemen: "We hebben het mogelijk gemaakt om schendingen door bedrijven aan te klagen, net als de toevoeging van burgerlijke aansprakelijkheid. De batterijbusiness gaat ontploffen in de komende jaren. Daarom hebben we er heel hard op ingezet om die zorgplicht voor bedrijven afdwingbaar te maken in het geval van sociale en ecologische schendingen door de industrie."

Het rapport van het milieucomité wordt woensdag 9 maart gestemd tijdens de plenaire zitting van het Europese Parlement. De verwachting is dat het rapport brede steun krijgt. Nadien volgen onderhandelingen met de Raad van Ministers van de EU-lidstaten om op een definitieve wet te landen.

Deze wet is een eerste stap in een Europa van duurzame en circulaire producten. Matthieu maakt vanuit het Europees Parlement ook werk van de herziening van de wet rond Ecodesign. Via deze wet haalde de EU de helft van de Europese doelstelling rond energie-efficiëntie. Een belangrijke wet dus, en die wil Matthieu nu toepassen op de circulaire economie om zo een maximale besparing van grondstoffen te realiseren.

Volg het nieuws van Sara