Naar een evenwichtige luchtvaart boven Oost-Vlaams-Brabant

26 April 2023

Naar een evenwichtige luchtvaart boven Oost-Vlaams-Brabant

Veel politici zijn het erover eens: in Oost-Vlaams-Brabant moeten we terugkeren naar een evenwichtige luchtvaart. Na een intensieve samenwerking hebben Groen en Open Vld gezamenlijk een resolutie hierover in het parlement ingediend.

Op 6 maart 2023 hebben politici van Vooruit, Open VLD en Groen gezamenlijk een resolutie ingediend over het luchtverkeer boven Oost-Vlaams-Brabant. De resolutie kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen Tim Vandenput en Dieter Vanbesien. Het is echter belangrijk dat de inhoudelijke boodschap ook bredere steun vond. Zo werd de resolutie mede-ondertekend door Vooruit, en was er eerder in de media een gezamenlijke verklaring die ook politici van N-VA en cd&v ondertekenden. 

Duidelijk pleidooi voor een evenwichtige luchtvaart

Ik ben zeer blij met de resolutie die mijn collega Tim Vandenput (Open VLD) en ik hebben opgesteld, en die we samen met Karin Jiroflée (Vooruit) hebben ingediend in het federaal parlement. In de resolutie roepen we de federale regering op om werk te maken van een hertekening en herbalancering van de vliegroutes die vertrekken van Brussels Airport. Dit is nodig, aangezien vandaag burgers die in bepaalde gebieden wonen te veel belast worden door opstijgende en landende vliegtuigen.

In de resolutie benoemen we expliciet de vliegroute Leuven 07 Rechtdoor die volgens ons geschrapt moet worden. We roepen de regering op om een veiliger alternatief uit te werken dat wel een onderdeel uitmaakt van een evenwichtig geheel aan vliegroutes, en dit in samenspraak met alle belanghebbenden. 

Tenslotte roepen we de regering ook op om werk te maken van een realistisch uitdoofscenario voor de vliegtuigen die de grootste geluidshinder voortbrengen op Brussels Airport. Deze vliegtuigen zouden zeker 's nachts versneld geweerd moeten worden van het Belgische luchtruim.

Ik ben zeer tevreden met het traject dat ik tot nu toe hierrond met mijn collega's heb afgelegd. We blijven ijveren dat de regering effectief werk van een evenwichtig spreidingsplan, en stappen vooruit zet in dit dossier. Momenteel worden er adviezen ingewonnen over de resolutie, en eens dit is gebeurd kan er tot de stemming worden overgegaan.

Hier kan u de tekst van de volledige resolutie terugvinden. 

Hier kan u ook mijn tussenkomst in de commissie mobiliteit bekijken over deze discussie. 

Aarzel niet om contact op te nemen met mij, over dit of een ander dossier.