Groen wil minder doorverwijzingen naar gedeconventioneerde zorg in het ziekenhuis

28 Oktober 2022

Groen wil minder doorverwijzingen naar gedeconventioneerde zorg in het ziekenhuis

Het basisrecht op zorg komt in het gedrang als patiënten niet bij de start van hun behandeling weten bij welke arts ze zullen terecht komen en bijgevolg voor financiële verrassingen komen te staan.

In het ziekenhuis worden patiënten regelmatig geconfronteerd met kosten die niet vooraf duidelijk gecommuniceerd zijn. Dit komt ondermeer doordat er een tekort is aan geconventioneerde artsen, waardoor mensen doorverwezen worden van geconventioneerde naar gedeconventioneerde artsen binnen hun behandelingstraject. 'Patiënten die in eerste instantie aankloppen bij een arts bij wie ze geen supplementen moeten betalen, worden soms zonder dat dit voor hen zelf duidelijk is bij hun volgende afspraak geholpen door een arts die wél supplementen aanrekent.' Zegt Groen-parlementslid Kathleen Pisman, die Minister Frank Vandenbroucke vandaag in de Kamer dringend oproept om dit probleem aan te pakken. 'Het basisrecht op zorg komt in het gedrang als patiënten niet bij de start van hun behandeling weten bij welke arts ze terecht zullen komen en bijgevolg voor financiële verrassingen komen te staan.'

Pisman vindt daarom dat patiënten bij hun eerste afspraak in het ziekenhuis expliciet moeten kunnen aangeven of ze doorverwezen willen worden naar ongeconventioneerde zorg, of niet. Die manier van werken zou ook de druk op artsen en ziekenhuizen om voldoende geconventioneerde zorg aan te bieden opvoeren. 'De Minister kan dit mogelijk maken door de wet op affichering vandaag nog te laten ingaan en patiënten bij opname duidelijk te maken welke artsen actief zijn in het ziekenhuis dat ze bezoeken.'

Het Groen-parlementslid dringt er tenslotte op aan dat transparantie over zorgkosten voor Groen centraal moet staan in de ziekenhuishervorming waar Vandenbroucke aan werkt 'Patiënten moeten volledige transparantie krijgen in het ziekenhuis over de kosten van hun behandeling. Het kan niet zo zijn dat mensen door een doorverwijzing onbewust belanden bij een arts die hen later een ontspoorde rekening stuurt' besluit Pisman.

Lees ons standpunt over gezondheid en welzijn