Groen optimistisch na ambitieus biodiversiteitsakkoord

19 December 2022

Groen optimistisch na ambitieus biodiversiteitsakkoord

'Zoals er een groot kantelpunt kwam met het Parijsakkoord voor klimaat, moest deze VN-top een groot Montréal-akkoord opleveren. Dat hebben we beet.'

Dertig procent van de aarde zal tegen 2030 beschermd natuurgebied zijn: dat is de ambitie die bijna 200 landen vastklikten in een akkoord op de COP 15, de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties. Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is optimistisch over het bereikte akkoord. 'Zoals er een groot kantelpunt kwam met het Parijsakkoord voor klimaat, moest deze VN-top een groot Montréal-akkoord opleveren. Dat hebben we beet. Nu is het aan de individuele lidstaten om de ambitie om te zetten in beleid en de doelstellingen van het akkoord tegen 2030 te halen.' Dat laatste wordt een hele uitdaging omdat hoewel inhoudelijk alle landen achter het akkoord staan, is er nog veel onduidelijkheid over de financiering.

Hoewel minder bekend dan de klimaattop stond er de voorbije weken op de biodiversiteitstop in Montréal minstens evenveel op het spel. De voorbije 50 jaar nam de biodiversiteit af met 60 procent en de komende decennia zijn nog eens één miljoen van de acht miljoen dier- en plantensoorten op onze planeet met uitsterving bedreigd. Dat er globaal nu de ambitie wordt geuit om die uitstervingsgolf tegen te houden, noemt de groene covoorzitter 'een hele opluchting'. Naast de dertig procent-ambitie werd er ook onder meer overeengekomen om de impact van pesticiden tegen 2030 met 50 procent te verminderen en werden er duidelijke doelstelling bepaald in de strijd tegen plastic afval.

Toch zijn er nog enkele hete hangijzers, onder meer over de financiering. Want hoewel de ambitie en het akkoord er zijn, is het nog niet helemaal duidelijk hoe de financiering georganiseerd zal worden om de vastgelegde doelstellingen ook effectief te halen. 'Biodiversiteit stopt niet aan een landsgrens. Deze globale ambitie en dit globaal akkoord zal dus ook een globale aanpak vereisen. De vraag om solidariteit is terecht, de periode zal verder uitgeklaard moeten worden hoe dat precies vorm zal krijgen', aldus Vaneeckhout.

Milieubeleid wordt in België grotendeels door de gewesten gevoerd. Dat dit akkoord grote gevolgen voor Vlaanderen zal hebben, dat is duidelijk. Vaneeckhout: 'In Vlaanderen neemt de verharding nog elk jaar toe en wordt er duchtig ontbost. Maar ook stikstof of de industriële veeteelt in Vlaanderen: het zijn allemaal dingen die vandaag de biodiversiteit in Vlaanderen ernstig schaden. De regering Jambon zal serieus uit haar pijp moeten komen om voortaan onze natuur te beschermen in plaats van haar schade te berokkenen.'