Groen veroordeelt bedieningspolitiek regering Jambon

20 December 2022

Groen veroordeelt bedieningspolitiek regering Jambon

'Vlotte toegang hebben tot politieke contacten zou je geen recht mogen geven op meer of minder financiële middelen. Helaas blijkt vandaag nog maar eens dat de bestuurscultuur bij de regering Jambon op dat vlak volledig verziekt is.'

Het Laatste Nieuws legt vandaag bloot hoe lobbywerk de subsidieverdeling van het kabinet Crevits beïnvloedde. Groen-fractieleider Björn Rzoska reageert verontwaardigd. ‘De regering Jambon kampt met een zieke bestuurscultuur, dat bewijst de willekeur in de verdeling van coronasubsidies vandaag opnieuw. Dat de minister bezweek onder druk van de lobby en vervolgens ook haar administratie onder druk zette om daarin mee te gaan, is onaanvaardbaar.’

‘Vlotte toegang hebben tot politieke contacten zou je geen recht mogen geven op meer of minder financiële middelen. Helaas blijkt vandaag nog maar eens dat de bestuurscultuur bij de regering Jambon op dat vlak volledig verziekt is’, hekelt Rzoska, die erop hamert dat transparante procedures ‘geen leuk hebbedingetje zijn, maar noodzakelijk om eerlijk en correct beleid te voeren. Minister Crevits heeft daar overduidelijk haar voeten aan geveegd.’

Naast het feit dat de minister en haar kabinetsmedewerkers duidelijk veel te ontvankelijk waren voor vriendjespolitiek, benadrukt Rzoska ook het belang van transparante procedures bij de verdeling van financiële middelen met onder meer de betrokkenheid van onafhankelijke experts en open oproepen bij projecten. ‘Zowel medewerkers van een kabinet als van een administratie hebben een deontologische code te volgen. Het is aan de regering om ervoor te zorgen dat alle structuren er zijn zodat er geen verleiding is om anders te doen. Natuurlijk is het dan wél belangrijk dat de regering zelf eveneens integer handelt. Daar is het in dit geval duidelijk helemaal misgelopen. Voormalig minister van Innovatie Hilde Crevits en huidig minister Jo Brouns zullen hier allebei verantwoording over moeten afleggen in het parlement’, besluit Rzoska.

Foto: ©bobreijnders