Tuinen en bedrijventerreinen als jachtgebied: Groen wil duidelijker jachtrecht

06 Juni 2023

Tuinen en bedrijventerreinen als jachtgebied: Groen wil duidelijker jachtrecht

'Heel wat gronden in Vlaanderen zijn ingekleurd als jachtgebied zonder dat de huidige eigenaars daarvan op de hoogte zijn of hun toestemming gaven. Dat leidt tot absurde situaties. De ziekenhuizen van Kortrijk en Roeselare, maar ook privétuinen en bedrijventerreinen zijn ingekleurd als jachtgebied.'

'Heel wat gronden in Vlaanderen zijn ingekleurd als jachtgebied zonder dat de huidige eigenaars daarvan op de hoogte zijn of hun toestemming gaven. Dat leidt tot absurde situaties. De ziekenhuizen van Kortrijk en Roeselare, maar ook privétuinen en bedrijventerreinen zijn ingekleurd als jachtgebied.' Dat stelt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege vast na een screening van de Vlaamse jachtplannen die een overzicht geven van waar overal in Vlaanderen jagers actief zijn. Schauvliege dringt aan op een wetswijziging zodat jachtverenigingen alleen nog met schriftelijke toestemming van de eigenaars op hun grondgebied als jachtgebied kunnen bestempelen. Dat zorgt ook voor meer rechtszekerheid voor de jagersverenigingen.

Om ergens te mogen jagen, moeten jagers en jagersverenigingen elk jaar een plan indienen van alle gronden waar zij jachtrecht op hebben. Dat jachtrecht is in handen van de grondeigenaar, maar de eigenaar kan jagersverenigingen het recht toekennen om te jagen. In het verleden werd dat recht vaak mondeling verleend en ging dat stilzwijgend over van generatie op generatie. Op de Vlaamse kaartendatabank geopunt.be is het gevolg duidelijk zichtbaar. Talloze verkavelingen en bedrijventerreinen zijn zo nog steeds ingekleurd als jachtgebied. Net als bijvoorbeeld de ziekenhuizen van Kortrijk en Roeselare, terwijl dat al lang geen velden of weiden meer zijn.

'Het platteland ziet er niet meer uit zoals honderd, vijftig of dertig jaar geleden. Steeds meer open ruimte verdween intussen onder een laag beton, maar is toch nog ingekleurd als jachtgebied. Zonder dat de huidige eigenaars het vaak weten, is hun eigendom ingekleurd als jachtgebied,' aldus Schauvliege. Hoewel het Groen-parlementslid begrijpt dat het door de toenemende verharding voor jagersverenigingen steeds moeilijker wordt om een voldoende groot jachtgebied af te bakenen - een jachtgebied moet minstens 40 hectare groot zijn - 'mag de toenemende verharding en versnippering jagers geen vrijgeleide geven om zich zomaar jachtrechten toe te eigenen. Een perceel inkleuren als jachtgebied zonder de uitdrukkelijk toestemming van de eigenaar, dat is valsheid in geschrifte.'

Schriftelijke toestemming
Eigenaars die vandaag op geopunt.be vaststellen dat hun grond ingekleurd is als jachtgebied, kunnen het perceel laten schrappen. Ze moeten daarvoor wel zelf actie ondernemen en bij de arrondissementscommissaris een procedure in gang zetten met bewijs van eigendom. Met het voorstel van de groenen zou die logica omgedraaid worden. 'Vandaag moeten mensen zelf uitzoeken of hun tuin door historische overlevering misschien jachtgebied is. Vervolgens moeten ze ook zelf stappen ondernemen om hun tuin te laten schrappen. Het is veel logischer om eigenaars om een schriftelijke toestemming te vragen als ze hun perceel willen openstellen voor jacht', legt Schauvliege uit.

Ook voor de jagersverenigingen zelf komt er zo meer duidelijkheid en rechtszekerheid. In 2018 werd een jager nog in beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel omdat hij gronden van Marc Coucke had ingekleurd op zijn jachtplan. In het wetsvoorstel van de groenen werden ook overgangsmaatregelen opgenomen, zodat jagersverenigingen voldoende tijd krijgen en ondersteuning bij het checken van het eigenaarschap van gronden.