Groen wil Vlaams plan tegen menstruatiearmoede

02 Juni 2023

Groen wil Vlaams plan tegen menstruatiearmoede

'Menstruatiearmoede leidt tot gezondheidsrisico’s en het noodgedwongen missen van school. Als deze Vlaamse regering gelijke kansen wil voor alle leerlingen, dan voert ze actief strijd tegen deze ongelijkheid.'

1 op 8 personen die menstrueren hebben niet genoeg geld om menstruatieproducten te kopen en bijna de helft van de schoolgaande menstruerende jongeren in armoede heeft geen geld om deze producten te kopen. Dat blijkt uit cijfers van Caritas Vlaanderen. Daarnaast blijft de schaamte en onwetendheid over menstruatie en reproductieve gezondheid ook groot. Groen-parlementslid Celia Groothedde dringt daarom bij de Vlaamse regering aan op een plan tegen menstruatiearmoede. 'Menstruatiearmoede leidt tot gezondheidsrisico’s en het noodgedwongen missen van school', zegt Groothedde. 'Als deze Vlaamse regering gelijke kansen wil voor alle leerlingen, dan voert ze actief strijd tegen deze ongelijkheid.'

Menstruatiearmoede gaat verder dan niet de financiële middelen hebben om producten te kunnen kopen. 'Als je menstruatiearmoede echt wil tegengaan, is het niet alleen belangrijk om gratis producten op maat beschikbaar te stellen voor leerlingen, maar hen ook de juiste kennis te verschaffen over reproductieve gezondheid en de cultuur van menstruatieschaamte te doorbreken', klinkt het bij Groothedde. 'In veel scholen hebben meisjes niet de juiste en propere infrastructuur ter beschikking om producten te wisselen of te gebruiken. Ook dat zijn dingen die aangepakt moeten worden. Al die dingen aanpakken kan alleen de Vlaamse regering, en ze zijn ook hun verantwoordelijkheid: producten, kennis en infrastructuur zodat onze leerlingen en scholen in wat meer rust met studeren bezig kunnen zijn', klinkt het bij Groothedde. 

Versnippering

Doordat de Vlaamse regering niet in actie schiet, zijn er heel wat scholen en lokale besturen die stappen al stappen namen om menstruatiearmoede aan te pakken. 'Die initiatieven getuigen van heel veel wil en engagement. Tegelijk is het absurd dat scholen zich genoodzaakt voelen dit op eigen houtje te doen en daar geen ondersteuning bij krijgen. En natuurlijk heeft niet elke school er de kennis, middelen of energie voor', klinkt het bij Groothedde. 'Net daarom is het belangrijk dat de Vlaamse regering dit voor hen doet.'

Een politieke keuze 

Volgens de berekeningen van Caritas België zou het maximaal 8 miljoen euro kosten om gratis menstruatieproducten te voorzien op alle scholen. 'Politiek draait om keuzes maken, kiezen waar je je budgetten in investeert. Maar de Vlaamse regering neemt andere keuzes in armoedebestrijding ook niet. Op kindergeld is bespaard. Energiearmoede pakt Jambon niet aan. Maximumfactuur in het secundair willen ze niet. De Vlaamse regering kan voor meer gelijkheid op school zorgen, scholen een zorg minder geven en leerlingen in alle rust laten studeren. Voorlopig is de boodschap van Jan Jambon, Ben Weyts, Hilde Crevits en Benjamin Dalle in armoedebestrijding vooral: trek uw plan maar als je geldzorgen hebt.'

Maak menstruatieproducten gratis. Teken onze petitie.