Groen doorprikt misplaatste trots over begrotingsevenwicht Jambon

01 Oktober 2022

Groen doorprikt misplaatste trots over begrotingsevenwicht Jambon

'Terwijl de Vlaamse schatkist groeit door de inflatie, blijven de uitgaven gelijk. Er blijft geld bij jullie plakken.'

Groen-fractieleider Björn Rzoska haalde vandaag in zijn tussenkomst scherp uit naar de regering Jambon. Dat de regering een begroting op orde heeft, heeft ze niet te danken aan goed bestuur. Het is het gevolg van de stijgende inkomsten op Vlaams niveau, terwijl de regering dat geld niet aan eenzelfde tempo laat terugvloeien naar de samenleving. 'Uw inkomsten stijgen perfect mee met de inflatie, zo werkt de financieringswet. Maar dat geldt niet voor heel wat Vlaamse uitgavenposten. Die zijn door opeenvolgende Vlaamse regeringen steeds vaker losgekoppeld van de stijgende levensduurte. Terwijl de Vlaamse schatkist groeit door de inflatie, blijven de uitgaven gelijk. Er blijft geld bij jullie plakken', verweet Rzoska de regering.

Volgens Rzoska laat de regering Jambon 'de Vlamingen de stijgende levensduurte incasseren' en is dat ' een fundamenteel foute keuze'. Die analyse maakte hij op basis van de inkomsten en uitgaven van de regering. De Groen-fractieleider confronteerde de regering Jambon met het feit dat de Vlaamse inkomsten inflatievast zijn en stijgen met de levensduurte, maar de uitgaveposten niet. Het gevolg daarvan is dat voor iedereen het leven duurder wordt, behalve voor de regering Jambon. Trots het begrotingsoverschot in de verf zetten is daardoor volledig misplaatst, vindt Rzoska.

'Dat u trots bent op uw begrotingsoverschot in 2027 en het in de markt zet als goed bestuur, is misplaatst. Het zijn middelen die u eigenlijk niet toekomen, maar die u op uw beurt veel meer zou moeten laten doorstromen naar de steden en gemeenten, naar de scholen, de jeugdsector, naar alle Vlamingen die thuis moeten krabben om rond te komen. Het geld komt hun toe.'

De Groen-fractieleider vindt dat de regering meer had moeten investeren om mensen uit de crisis te halen. 'Ik verwacht van een regering dat ze investeert in de samenleving. Dat ze mensen helpt in crisistijd. In de plaats daarvan krijgen we boekhouders die vooral voldoening halen uit een begrotingsoverschot in 2027.'

 

Foto ©bobreijnders