Groen wil bomen beter beschermen

04 Augustus 2022

Groen wil bomen beter beschermen

'De eerste hulp bij droogte zijn bomen. Ze houden water vast, beschermen ons tegen periodes van droogte én zorgen voor verkoeling. Helaas zijn bomen, zeker alleenstaande bomen in steden, vaak een vogel voor de kat.' (Mieke Schauvliege)

Afgelopen maand was de droogste julimaand sinds 1885 en ook de komende dagen lijkt de droogte verder aan te houden. 'Het is hoog tijd voor een preventief beleid,' vindt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. 'De eerste hulp bij droogte zijn bomen. Ze houden water vast, beschermen ons tegen periodes van droogte én zorgen voor verkoeling. Helaas zijn bomen, zeker alleenstaande bomen in steden, vaak een vogel voor de kat', klinkt het bij Schauvliege, die er bij de regering Jambon op aandringt dat alleenstaande bomen op openbaar domein beter beschermd worden. 'Elke boom zou oud moeten kunnen worden op de plaats waar die vandaag staat.'

De bomenwetgeving is de laatste jaren zo sterk versoepeld met allerlei uitzonderingen dat bomen langs spoorwegen en nutsvoorzieningen vaak zonder enige motivering worden gekapt. Ook gebeurt het dat bomen beschadigd geraken bij openbare werken. Zelfs als aannemers zo goed en zo kwaad als ze kunnen rond de boom werken, lopen de wortels van de bomen vaak beschadiging op, waardoor ze op kortere of langere termijn onvermijdelijk afsterven. Dat heeft grote gevolgen voor het leven in de stad. 'De oplossing om ons te beschermen de extreme droogte die al wekenlang aanhoudt, zijn bomen. Bovendien zijn bomen de goedkoopste airco's die we hebben. Al heel de zomer lang kreunt heel Europa onder extreme hitte en droogte. Bomen beschermen ons daartegen, het zou dus een prioriteit moeten zijn voor de regering Jambon om onze bomen beter te beschermen', beklemtoont Schauvliege.

Het Groen-parlementslid benadrukt daarbij vooral het belang van grote, oude bomen. 'Een grote, oude boom heeft veel meer impact dan een jonge boom. Nieuwe bomen aanplanten is natuurlijk goed en absoluut nodig, maar als de bestaande bomen niet beter beschermd worden, is het dweilen met de kraan open.' Vandaag kunnen bomen in de stad gekapt worden zonder vergunning. De enige voorwaarde is dat er een andere boom aangeplant moet worden. Of er altijd aan die aanplantingsplicht voldaan wordt, dat betwijfelt het Groen-parlementslid, omdat veel gemeenten en steden geen personeel beschikbaar hebben om controles te doen.

Via een resolutie dringt Schauvliege erop aan dat de regering Jambon de bescherming van bestaande bomen voorrang geeft in haar natuurbeleid. Concreet vragen de groenen de achterpoortjes in de bomenwetgeving te sluiten zodat bomen niet meer vogelvrij zijn, dringt ze aan op een inventarisatie van alle alleenstaande bomen in openbaar gebied zodat er vervolgens een beheersplan opgesteld kan worden én pleit ze voor meer ondersteuning voor lokale besturen bij hun bomenbeleid. Steden en gemeenten die bomen beter willen beschermen dan wat de regering Jambon voorschrijft, kunnen dat namelijk vandaag niet. Sinds 2016 worden verstrengingen in de vergunning via een stedenbouwkundige verordening niet meer toegestaan. Enkel bestaande strenge reglementering kan blijven bestaan tot ze gewijzigd wordt. 'In Gent is een boom beter beschermd dan in Aalter. Het lot van de boom hangt dus af van de gemeentegrenzen. Dat is toch te gek voor woorden?' hekelt Schauvliege.