Groen wil dat je telefoonnummer van jou blijft, ook wanneer je van job verandert

19 Januari 2023

Groen wil dat je telefoonnummer van jou blijft, ook wanneer je van job verandert

De wetgeving is niet meer in lijn met de nieuwe realiteit. Het telefoonnummer is een identificatie-instrument geworden.

Steeds meer werknemers laten hun gsm-nummer bij het begin van de indiensttreding opnemen in het abonnement van hun werkgever. Maar wat gebeurt er met dat telefoonnummer wanneer je van job verandert? Niet elke werkgever laat momenteel toe om dat telefoonnummer te behouden, sommige bedrijven eisen dat hun werknemers afstand doen van hun telefoonnummer wanneer ze uit dienst treden. Hiertegen biedt ons arbeidsrecht momenteel geen bescherming. ‘De wetgeving is niet meer in lijn met de nieuwe realiteit’ vindt Groen-Parlementslid Stefaan Van Hecke. Hij diende vorige week een wetsvoorstel in dat ervoor moet zorgen dat je het recht op je eigen telefoonnummer behoudt indien je dat nummer al had voor je in dienst trad. ‘Door de technologische ontwikkelingen is van telefoonnummer veranderen allesbehalve evident geworden. Terwijl we vroeger vaste telefoonlijnen gebruikten die werden gedeeld door meerdere mensen in een huishouden of een bureau, is een telefoonnummer nu bijna altijd aan één persoon gelinkt. We gebruiken dat nummer voor private en professionele communicatie, en we gebruiken het om ons op allerlei plekken te identificeren’ stelt Van Hecke.

Momenteel bestaat er geen wettelijke bepaling op grond waarvan de werknemer het gebruiksrecht van een nummer kan terugkrijgen op het einde van een arbeidsovereenkomst. Sommige bedrijven hebben zelf een clausule tot verplichte teruggave van het gebruiksrecht van het telefoonnummer. Vooral in verkoopssectoren en breder in de bedrijvensector is dat echter niet steeds het geval. Het wetsvoorstel van Van Hecke moet daar verandering in brengen. ‘Zo’n clausule zou standaard moeten worden opgenomen in een arbeidscontract’ zegt Van Hecke.

Het Groen-parlementslid werd een tijd geleden gecontacteerd door een burger die zijn telefoonnummer verloor toen hij van job veranderde. Die getuigenis zette Van Hecke aan het denken ‘Als je bedenkt hoeveel er komt kijken bij een nieuw telefoonnummer aannemen, realiseer je je dat het al lang niet meer zo maar een nummer voor telefoontjes is. Het telefoonnummer is een identificatie-instrument geworden, voor bijvoorbeeld bankinstellingen via hun applicaties of door de overheid, via Itsme. Van telefoonnummer veranderen doe je niet zomaar. Het heeft een veel grotere impact op de werknemer dan vroeger het geval was.’

Van Hecke stelt daarom voor om een simpele toevoeging te maken in de wet over arbeidsovereenkomsten. Die luidt als volgt 'De werknemer heeft het recht om het gebruiksrecht terug te vragen van het mobiele nummer waarvan hijzelf, voor het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, het gebruiksrecht bezat, maar dat bij de aanvang of tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd overgedragen aan de werkgever. De teruggave van het gebruiksrecht kan niet worden geweigerd door de werkgever.'

Nu het wetsvoorstel ingediend en in overweging genomen is door de diensten van het federaal parlement, kan het met de andere partijen besproken worden in de parlementaire Commissie. Het parlementslid hoopt dat zijn voorstel tegen 1 januari 2024 werkelijkheid wordt.