Herbekijk de webinar - Toegankelijke treinen, dat is vrijheid

01 Juni 2023

Herbekijk de webinar - Toegankelijke treinen, dat is vrijheid

Deze regering wil ons treinverkeer toegankelijk maken. Federaal parlementslid Kim Buyst werkt hier sinds 2019 hard aan in het parlement. Zij stelt de nieuwe plannen van de regering en NMBS voor in deze webinar. Reinhart Niesten van Dito vzw en Kurt Vanhauwaert van Konekt vzw reageren vanuit hun eigen ervaring en die van de organisaties waarbij ze werken.

Mobiliteit is voor Groen een basisrecht. Wanneer je je niet makkelijk kan verplaatsen, kan je al snel niet meer volwaardig deelnemen aan de samenleving. Als we zorgen dat ons openbaar vervoer toegankelijker wordt voor iedereen, dan zorgen we voor meer vrijheid.

Mobiliteit is niet zorgen dat we steeds sneller op bestemming geraken, maar zorgen dat iedereen mee kan.

Het recht op inclusie is fundamenteel. Iedere persoon met een handicap wil zich kunnen ontplooien en volwaardig deelnemen aan alles wat het leven te bieden heeft. Op elk niveau en in alle facetten moeten we drempels wegwerken en inclusie bevorderen, bepleit Kim Buyst.

Met deze regering nemen we grote stappen om ons treinverkeer toegankelijk te maken, dat verankeren we ook in het nieuwe beheerscontract met NMBS en Infrabel en in het investeringsplan voor de komende 10 jaar. Het zijn immense grote stappen, want de achterstand was immens.

Download hier de presentaties van de sprekers.

 

Wat staat centraal in de nieuwe plannen van NMBS en de regering?

  • Betrokkenheid: De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap wordt voortaan betrokken bij herinrichting van stations, de aankoop van treinen en verbetering van communicatie en ticketsystemen. Gebruikers met een handicap worden direct betrokken via focusgroepen om specifieke verbeterpunten te bespreken.

 

  • Toegankelijke stations: In de komende tien jaar zal het aantal integraal toegankelijke stations bijna verdubbelen, van 98 naar 176. De NMBS richt zich voornamelijk op stations die het grootste verschil maken voor de meeste reizigers. Hierdoor zal 67% van alle reizigers op- of afstappen op een toegankelijk station. Het tempo van het toegankelijk maken van stations wordt verdriedubbeld.

 

  • Autonoom toegankelijke treinen: In de komende jaren worden treinen geleverd die minstens één autonoom toegankelijk rijtuig hebben. Dit rijtuig zal een multifunctionele ruimte hebben voor mensen met beperkte mobiliteit, fietsers en kinderwagens, en een aangepast toilet. Bovendien zal het rijtuig een uitschuifbare trede hebben zodat iedereen zelfstandig de trein in kan rijden.

 

  • Assistentie: NMBS wil werken aan autonome toegankelijkheid. De komende jaren organiseert ze daartoe proefprojecten. Voor we zo ver zijn is assistentie om doorheen het station tot op je trein te geraken nodig. De aanvraagtermijnen voor die assistentie wil NMBS de komende jaren nog verder inkorten. In 25 stations zal je alvast binnen het uur assistentie kunnen aanvragen. Er komen ook 20 stations bij waar er assistentie beschikbaar zal zijn.

 

  • Communicatie met de reiziger: Er wordt voortaan gecommuniceerd via visuele, auditieve en digitale kanalen. Er komt meer aandacht voor aangepaste lettertypes, toegankelijke websites en apps. Alle personeelsleden die in contact komen met reizigers krijgen een permanente opleiding om mensen met een handicap adequaat te kunnen begeleiden.
    NMBS stemt met haar Europese partners af om de EDC-kaart de komende jaren te erkennen en toe te passen in haar werking.

 


Wat vindt Dito van deze plannen?

Heel wat concrete problemen die personen met een handicap ervaren, komen regelmatig aan bod in de 'Laat je stem horen'-groepen die Dito organiseert. Sinds 2019 probeert Dito toegankelijk openbaar vervoer ook op de politieke agenda te plaatsen. Hun leden gingen undercover om op deze manier hun concrete ervaringen zichtbaar te maken.

Dito is heel erg tevreden over de lange termijnvisie die streeft naar autonoom reizen. Ook dat er gewerkt wordt aan kortere reservatietermijnen, betere opleiding en aangepaste communicatie zijn positieve punten.

Veel goede intenties en een stap vooruit, maar de achterstand in heel groot.

Dito pleit ervoor om ook rekening te houden met de aanwezigheid van G-sportclubs, woonvoorzieningen of dagcentra bij het bepalen van prioritaire stations die toegankelijk worden gemaakt. De mogelijkheid om assistentie te reserveren moet beschikbaar worden in de bestaande NMBS-app. Reinhart Niesten erkent de enorme inspanningen van de regering, maar betreurt dat er nog zoveel werk is, deze generatie zal nog niet volledig autonoom kunnen reizen met het openbaar vervoer.

 

Hoe kijkt Kurt Vanhauwaert naar de nieuwe ambities?


Kurt kaartte drie jaar geleden zijn grote frustratie aan. De media pikte dit op, en zo kwam er eindelijk echt aandacht voor dit probleem.

Dat onze treinen vandaag zo slecht toegankelijk zijn is voor Kurt tekenend voor hoe men tot voor kort naar personen met een handicap keek. Kurt noemt dit vlakaf uitsluiting. Hij werkt samen met Konekt aan een inclusieve wereld. Mobiliteit is één van de belangrijkste schakels daartoe.

Iedereen heeft baat bij inclusie

Kurt pleit om te werken aan quick wins. Zo was Konekt betrokken bij de nieuwe app van NMBS om assistentie te reserveren. Eigenlijk zouden ook alle treinbegeleiders de machtiging moeten krijgen om de rijplaten te mogen leggen. Zo kunnen er snel op meer plaatsen mensen worden geholpen. Ook kan het interessant zijn om minstens tussen de grote stations autonoom reizen mogelijk te maken.

Meld je aan voor updates van Kim Buyst

 

Sluit je aan bij Groen Extra

Groen Extra is een netwerk voor en door Groenen met een handicap. Samen met jou willen we werken aan een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van personen met een handicap in onze partij en in het beleid. Jouw ervaringsdeskundigheid is daarbij een ‘extra’ troef.

Ik wil op de hoogte blijven van Groen Extra