Incident in Doel 2: Ecolo-Groen wil dat subcomité nucleaire veiligheid samenkomt

06 Oktober 2022

Incident in Doel 2: Ecolo-Groen wil dat subcomité nucleaire veiligheid samenkomt

Meer dan ooit, hebben we temidden van een energiecrisis behoefte aan stabiliteit en voorzieningszekerheid. Groen hamert er al jaren op dat kerncentrales helemaal niet het zaligmakende, veilige en stabiele wondermiddel zijn dat andere partijen het graag van maken.

De fractie Ecolo-Groen in de Kamer vraagt om een uitzonderlijke bijeenkomst van de subcommissie nucleaire veiligheid, om de precieze oorzaken van het incident in Doel 2 te achterhalen. Nadat begin deze week de reactor Tihange 3 onverwacht werd stilgelegd, ligt nu ook de reactor Doel 2 voor een nog onbekende periode stil. Er zou sprake zijn van een vermogensverlies door het vallen van een regelstaaf in de kernreactor.

"Meer dan ooit, hebben we temidden van een energiecrisis behoefte aan stabiliteit en voorzieningszekerheid. Er zijn blijvende bezorgdheden over de veiligheid van kerncentrales of de garantie dat als stabiele energievoorziening kunnen worden ingezet, dat blijkt deze week nogmaals", zegt Groen-parlementslid Kim Buyst.

"Kerncentrales hebben een gemiddelde levensduur van 27 jaar. In België dateren ze van 40 jaar geleden. Hoe ouder de reactoren worden, hoe vaker ze uitvallen, zoals we zien bij Doel 1, Doel 2, en Tihange 1. De regelmatige defecten aan oude kerncentrales, ook in het buitenland, zijn verre van gerustwekkend" voegt Buyst toe. "We moeten tot elke prijs vermijden dat er een situatie ontstaat zoals in Frankrijk, waar 27 van de 56 reactoren momenteel zijn stilgelegd."  

De onverwachte incidenten in Belgische kerncentrales baart de groene fractie grote zorgen, vooral omdat het incident van vandaag plaatsvond in het nucleaire gedeelte van de reactor. Het subcomité nucleaire veiligheid moet daarom zo snel mogelijk helderheid geven over de oorzaak en de veiligheidsimplicaties van het incident. Daarnaast heeft de fractie het stilleggen van Tihange 3 en het onverwachte incident in Doel 2 op de agenda gezet van de volgende commissie Binnenlandse Zaken met minister Annelies Verlinden als verantwoordelijke voor het AFCN. "Dit baart ons grote zorgen, we zullen dan ook aandringen op volledige transparantie en zekerheid" besluit Buyst.  

Blijf op de hoogte van het nieuws over energie