Krachtig signaal aan Israël dankzij resolutie met steun van Ecolo-Groen

24 November 2016

Krachtig signaal aan Israël dankzij resolutie met steun van Ecolo-Groen

Het federaal parlement roept Israël op de bouw van nederzettingen onmiddellijk te stoppen, en maakt gerichte sancties mogelijk.

Vandaag keurt de Kamer een resolutie goed waarin de regering gevraagd wordt een krachtiger beleid rond Israël-Palestina te ontwikkelen. Twee amendementen van Ecolo-Groen zijn daarbij cruciaal voor een fors signaal richting Israël. “Het federaal parlement roept Israël op de bouw van nederzettingen onmiddellijk te stoppen, en maakt gerichte sancties mogelijk. Ook rond onze vraag naar een schadevergoeding voor vernietigde Palestijnse infrastructuur die werd opgebouwd met ontwikkelingsgeld uit België is er vooruitgang. Dit is een duidelijk signaal richting Israël”, vindt kamerlid Wouter De Vriendt (Groen).

Voor het eerst werd de oppositie actief betrokken en werden heel wat amendementen aanvaard. Op de valreep werden twee cruciale amendementen van Ecolo-Groen mee door de meerderheid ingediend, waardoor de groene fractie de tekst steunt. Het federale parlement roept op om de bouw van nederzettingen te beëindigen, inclusief gerichte sancties tegen het nederzettingenbeleid. Het is een duidelijk statement voor de tweestatenoplossing, met inbegrip van de grenzen van 1967. Tot slot wordt een nieuw diplomatiek initiatief gelanceerd, waarbij België vanaf nu in overleg met andere Europese landen de vraag tot schadevergoeding aan Israël zal stellen. “De resolutie is en blijft een compromis, maar een belangrijke stap in de juiste richting”, aldus De Vriendt. “Wij hopen dat ook de andere fracties de tekst uiteindelijk zullen goedkeuren. Hoe groter het draagvlak van de resolutie, hoe zwaarder ze weegt.”

Ecolo-Groen wilde een nog forsere resolutie, maar is toch tevreden met de belangrijke stappen die met deze tekst worden gezet. “Met Ecolo-Groen zijn we voor de erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat en voor een verbod op import van producten uit de illegale Israëlische nederzettingen. Maar de huidige tekst sluit dit niet uit. De resolutie zet de regering aan tot extra beleidsmaatregelen. De ervaring leert ons dat breed gedragen standpunten en diplomatieke initiatieven van Europese lidstaten gehoord worden op het terrein. Dit zal aankomen op de plaatsen waar het moet aankomen. Ecolo-Groen zal alert waken over de naleving van de resolutie”, besluit De Vriendt.