Maatregelen tegen Israël om escalatie te vermijden

10 Mei 2021

Maatregelen tegen Israël om escalatie te vermijden

De illegale bezetting en agressie door Israël moet beantwoord worden door tegenmaatregelen. Ook vanuit België.

De situatie in Oost-Jeruzalem is erg onrustig. Nieuwe uitzettingen van Palestijnse families uit Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem en provocatieve marsen van de Israëlische bezetter doorheen Oost-Jeruzalem zorgen voor protesten en geweld. De Israëlische politie viel binnen in de Al Aqsa moskee, ondanks internationale conventies rond het beschermen van deze locatie. Er vielen naar verluidt al honderden gewonden.

"De illegale bezetting en agressie door Israël moet beantwoord worden door tegenmaatregelen. Ook vanuit België. Dat is een duidelijk engagement in het regeerakkoord. Lauwe reacties van de internationale gemeenschap leveren niets op. De straffeloosheid moet stoppen”, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt.

Het federale regeerakkoord schrijft verdere stappen voor inzake een bilateraal en multilateraal differentiatiebeleid ten opzichte van de Israëlische nederzettingen. Verder moet er door België in samenspraak met andere landen gewerkt worden aan tegenmaatregelen. Dat was ook het voorwerp van een resolutie die door de Kamer in juni 2020 werd goedgekeurd.

Groen is voorstander van de erkenning van de Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Verder geloven we in een differentiatiebeleid tussen Israël en de illegale bezette gebieden. “Importverbod of labeling van producten uit de nederzettingen kan samen met maatregelen tegenover Israëlische beleidsmensen verbonden aan de bezettingspolitiek, zorgen voor effectieve druk. In alle bilaterale verdragen tussen ons land en Israël moet ook het onderscheid gemaakt worden tussen Israël en de bezette gebieden”, zegt Wouter De Vriendt. Ook een update van de VN-lijst met de bedrijven die actief zijn in de bezette gebieden is nodig. Medeplichtigheid aan de bezetting is uit den boze.

Het naleven van het internationaal recht en het respecteren van de mensenrechten zijn absolute vereisten om te komen tot duurzame vrede en stabiliteit in de regio.