'Regering Jambon laat mensen met handicap concurreren om hulp'

11 Juni 2022

'Regering Jambon laat mensen met handicap concurreren om hulp'

'De regering Jambon klopt zichzelf op de borst omdat ze de wachtlijst voor groep 1 terugdringt, maar negeert daarbij dat ze groep 2 en 3 benadeelt.' (Ann De Martelaer) 

De aanpak van de wachtlijst voor personen met een handicap in prioriteitengroep 1, maakt dat de mensen in prioriteitengroep 2 en 3 nog langer op hulp moeten wachten, vaak met schrijnende situaties tot gevolg. Dat blijkt vandaag uit een aangrijpende reportage in De Standaard Weekblad over mensen met autisme in prioriteitengroep 2 of 3 die hun situatie als uitzichtloos ervaren. 'De regering Jambon klopt zichzelf op de borst omdat ze de wachtlijst voor groep 1 terugdringt, maar negeert daarbij dat ze groep 2 en 3 benadeelt: deze mensen zien hun wachttijd met een jaar toenemen, wat hen wanhopig maakt. Dat is geen goed bestuur, dat is een goedkope goednieuwsshow', klinkt het bij Groen-parlementslid Ann De Martelaer. Zij pleit voor een open enveloppe financiering waarbij men genoeg middelen voorziet voor álle mensen die op de wachtlijst staan in plaats van beleid te voeren voor enkelingen, ten koste van anderen.

De Standaard brengt dit weekend getuigenissen over mensen met autisme die wachten op een ondersteuningsbudget. Hun situatie is vaak schrijnend en uitzichtloos, wat terug te zien is in de aanvragen voor euthanasie. 'Uit het jaarverslag van 2021 van Vonkel, Centrum LevensEindeVragen Gent, blijkt dat 41 procent van de mensen met een euthanasievraag autisme of een vermoeden van autisme heeft. Ook bij de vragen die uiteindelijk leiden naar een daadwerkelijke levensbeëindiging zien we dat er bij ongeveer een vierde van de mensen autisme in het spel is. Deze mensen zitten vaak in prioriteitengroep 2 of 3 en hebben nood aan hulp van de overheid. Hulp die er niet komt en die nu nog langer op zich laat wachten door de keuze van de regering Jambon om te schuiven met middelen en te focussen op prioriteitengroep 1 in plaats van hulp te voorzien voor iedereen', hekelt De Martelaer.

Het Groen-parlementslid is kritisch voor het feit dat de Vlaamse regering mensen die hulp nodig hebben eerst opdeelt in categorieën om vervolgens onderlinge concurrentie te organiseren waarmee ze mensen tot wanhoop drijft. 'Het is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering om de nodige hulp te voorzien voor álle mensen die daar recht op hebben. De regering schiet daar vandaag te kort. Wij dringen aan op meer middelen en op een menselijk beleid in plaats van dit schijnbeleid'; aldus De Martelaer.

De Vlaamse regering wil nu experimenteren door mensen met een handicap de helft van het hun beloofde budget te geven, zonder enig perspectief op de volledige ondersteuning, hoewel ze daar wel recht op hebben. Opnieuw schijnbeleid, vindt De Martelaer. 'Mensen zijn niet plots maar voor de helft gehandicapt. Het is een aanfluiting dat de Vlaamse regering zo mensen probeert te sussen. Bovendien is het geen structurele oplossing voor de wachtlijsten. De enige manier om de wachtlijsten grondig aan te pakken, is voldoende investeren', besluit De Martelaer.

Volg onze strijd voor gelijke kansen