'Onderscheid dat minister Weyts (N-VA) maakt tussen vluchteling-leerlingen kan niet'

24 Maart 2022

'Onderscheid dat minister Weyts (N-VA) maakt tussen vluchteling-leerlingen kan niet'

Een school heeft voor alle extra leerlingen – van waar ze ook komen – extra middelen nodig.’ (Elisabeth Meuleman)  

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) last naar aanleiding van de Oekraïnecrisis twee extra telmomenten van leerlingen in - in juni en oktober - zodat scholen de juiste middelen krijgen als ze vluchtelingen opnemen. Maar in de Commissie Onderwijs verklaarde Weyts dat enkel Oekraïense kinderen zullen meegeteld worden. ‘Een school heeft voor alle extra leerlingen – van waar ze ook komen – extra middelen nodig.’ zegt Elisabeth Meuleman (Groen). ‘Ook vluchteling-leerlingen uit andere landen hebben recht op goed onderwijs.’

Minister Weyts maakt dit onderscheid op basis van het speciale vluchtelingenstatuut dat Oekraïners van de federale overheid krijgen maar in ons land heeft elk kind vanaf dag 1 recht op onderwijs – daar geen statuut of nationaliteit iets aan veranderen. Hierop kan niet op worden afgedongen. ‘Dat minister Weyts niet-Oekraïense kindjes uitsluit van de extra tellingen is ongehoord. De nieuwkomers in het onderwijs onderverdelen in een eerste en een tweede klasse kan niet. Een kind is een kind’ aldus Meuleman.

Weyts laat onderwijs weer in de steek

Dat de minister niet-Oekraïners niet laat meetellen, komt ook helemaal het onderwijs zelf niet ten goede. Er is al een chronisch en acuut lerarentekort. De scholen worden hoe dan ook belast door extra leerlingen, van waar zij ook afkomstig zijn. Ook voor de Oekraïne crisis waren er al lange wachtlijsten voor OKAN-onderwijs omwille van de toegenomen instroom van vluchtelingen uit andere conflictgebieden. Dat er extra telmomenten worden ingelast omwille van het feit dat de instroom enorm zal toenemen, is goed. Maar een school heeft voor alle extra leerlingen extra middelen nodig. Vele leerkrachten zitten sowieso al op hun tandvlees door het lerarentekort en de coronacrisis. Meuleman roept op ‘om alle leerlingen mee te tellen op elk telmoment om zo de leerkrachten ten volle te ondersteunen en om alle nieuwkomers het goed onderwijs te geven waar ze recht op hebben.’