Groen legt wetsvoorstel neer om ‘onduidelijke’ getrouwheidspremie af te schaffen

07 December 2023

Groen legt wetsvoorstel neer om ‘onduidelijke’ getrouwheidspremie af te schaffen

"Wij blijven vechten voor de kleine spaarder." - Parlementslid Dieter Van Besien.

Groen-parlementslid Dieter Van Besien en Ecolo-fractieleider Gilles Vanden Burre leggen een wetsvoorstel neer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de ‘onduidelijke’ getrouwheidspremie af te schaffen en te zorgen voor hogere basisrentes op spaarboekjes. Van Besien: “De getrouwheidspremie zorgt ervoor dat banken de indruk wekken dat ze een aantrekkelijke rente geven, maar consumenten komen meestal bedrogen uit.”

“Sinds het dossier van de spaarrente meer in de media komt, hebben sommige banken hun rentes aangepast, maar vaak gaat het over verhogingen van de getrouwheidspremies of verdoken getrapte systemen waar de consument uiteindelijk weinig voordeel van geniet,” zegt Van Besien. “De spaarrentestijgingen in ons land blijven miniem en dat willen we met dit voorstel omkeren: het is dringend tijd voor echt hogere spaarrentes.”

Volgens de partij is er vandaag te weinig concurrentie tussen de banken in België, waardoor de spaarrente bij ons veel lager blijft dan in onze buurlanden. Dieter Van Besien: “De getrouwheidspremie geldt enkel wanneer je een jaar lang niet aan je spaargeld komt, dat is voor veel spaarders een grote drempel om van bank te veranderen. Met het afschaffen van de getrouwheidspremie en het invoeren van één enkele, simpele basisrente kunnen consumenten veel sneller van spaarrekening veranderen en eenvoudiger vergelijken. Dat zal de concurrentie ten goede komen en leiden tot hogere spaarrentes.”

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en consumentenorganisatie Test-Aankoop suggereerden dezelfde maatregel reeds aan minister van financiën Van Peteghem. De partij Groen wil dat er nu eindelijk meer schot in de spaarrentezaak komt en dient daarom een wetsvoorstel in. De partij heeft ook nog wetsvoorstel hangende die een gegarandeerde basisrente van 3% garandeerd op de eerste 10.000 euro spaargeld. Van Besien: "Bij veel voorstellen en maatregelen rond de spaarrente zien we dat vandaag de kleine spaarders in de kou blijven staan. Dat is voor Groen onaanvaardbaar, wij blijven vechten voor de kleine spaarder."