'Stel niet-ingevulde opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen open voor andere vluchtelingen'

27 Mei 2022

'Stel niet-ingevulde opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen open voor andere vluchtelingen'

De wet is duidelijk, het regeerakkoord is dat ook: België voert een rechtvaardig en humaan asielbeleid.' (Eva Platteau)

Vandaag blijven nog steeds vluchtelingen op straat staan aan het Klein Kasteeltje bij gebrek aan opvangcapaciteit. De Belgische Staat slaagt er niet in hen onderdak te geven. Nochtans is hij daartoe verplicht. Tegelijkertijd zijn er de laatste maanden veel opvangplaatsen gecreëerd voor Oekraïense vluchtelingen. Die plaatsen zijn vandaag niet allemaal ingevuld. Groen roept staatssecretaris Sammy Mahdi op om deze plaatsen in te schakelen in het reguliere opvangnetwerk. Kamerlid Eva Platteau: ‘Wat voor Oekraïense vluchtelingen kan, moet ook voor andere vluchtelingen kunnen.’

De Belgische Staat en Fedasil zijn verplicht om iedereen die hier asiel aanvraagt onderdak en opvang te bieden. De rechtbank van eerste aanleg in Brussel veroordeelde de Belgische Staat al in januari 2022 wegens het niet nakomen van deze wettelijke verplichting. Zelfs in geval van een verzadigd opvangnetwerk, is staatssecretaris Mahdi verplicht om iedereen opvang te bieden, desnoods via noodopvang.

Platteau: ‘De wet is duidelijk, het regeerakkoord is dat ook: België voert een rechtvaardig en humaan asielbeleid. Doelbewust een wettelijke verplichting niet nakomen en mensen op straat laten slapen totdat men hiervoor door een rechtbank wordt veroordeeld, is allesbehalve rechtvaardig en humaan.’

Groen vraagt dat de staatssecretaris dringend een plan op tafel legt om een opvangplaats te kunnen garanderen voor iedereen die daar recht op heeft.