Groen wil interfederaal overleg over verbod op wapenexport en -doorvoer naar Israël

30 Januari 2024

Groen wil interfederaal overleg over verbod op wapenexport en -doorvoer naar Israël

"Complexe bevoegdheidsverdeling in ons land is geen excuus om mazen in het net toe te laten." - Fractieleider Wouter De Vriendt. 

Uit een artikel van De Morgen van 25 januari 2024 bleek dat uit ons land 16 ton buskruit werd uitgevoerd naar Israël en uit een artikel van 5 december 2023, ook uit De Morgen, bleek dat 246 ton aan munitie passeerde in Antwerpen op schepen naar Israël. Omdat de bevoegdheidsverdeling op vlak van export in ons land vrij ingewikkeld is, bleek al snel verwarring te ontstaan over hoe dit mogelijk was en wie hiervoor verantwoordelijk is. Het buitenlands beleid is de verantwoordelijkheid van de federale regering, terwijl wapenexport sinds 2003 een bevoegdheid is van de gewesten. 

Groen-fractieleider Wouter De Vriendt roept de federale regering nu op om een interfederaal overleg met de gewesten te beleggen om ervoor te zorgen dat het verbod op wapenexport en -doorvoer naar Israël beter wordt gehandhaafd. Hij wijst erop dat er sinds 2006 een verbod is op de uit- en doorvoer van militaire goederen die de Israëlische krijgsmacht kunnen versterken en vraagt nu dat de verschillende regeringen dit beleid herbevestigen.

"Gezien de dramatische situatie in Gaza dient België eensgezind op te treden en ervoor te zorgen dat er geen wapens in Israël terechtkomen," vindt De Vriendt.  "Nu zijn er lacunes, de ene overheid wijst naar de andere, maar de complexe bevoegdheidsverdeling in ons land is geen excuus om mazen in het net toe te laten. Wij mogen niet medeplichtig zijn aan de bombardementen op burgers in Gaza. Leiderschap is nodig. Wat ons betreft moet de federale regering de handschoen opnemen en interfederaal overleg bijeenroepen. Na de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, is het onze plicht als verdragspartij van het Genocideverdrag om er alles aan te doen om een mogelijke genocide te vermijden."