Naji: 'Pleiten voor klimaatpauze, is klimaatcrisis ontkennen'

23 Mei 2023

Naji: 'Pleiten voor klimaatpauze, is klimaatcrisis ontkennen'

'Eender welke klimaatwetenschapper zal je zeggen dat er actie nodig is, méér actie. En het antwoord van minister Demir is om te vertragen. Hoe kan Demir zichzelf als klimaatminister nog serieus nemen, wanneer ze zo de wetenschap ontkent?'

‘De klimaatcrisis wacht niet tot minister Demir ooit zal erkennen dat we in een klimaatcrisis zitten en zin zal hebben om klimaatbeleid te voeren. Natuurlijk moeten we inzetten op adaptatie. Maar dat mag geen excuus zijn om ondertussen de klimaatopwarming te laten ontsporen’, reageert Groen-covoorzitster Nadia Naji scherp op de oproep van Demir om een ‘klimaatpauze’ in te lassen. 'De brandweer neemt toch ook geen pauze bij het blussen van een brandend gebouw wanneer één verdieping geblust is?'

'Eender welke klimaatwetenschapper zal je zeggen dat er actie nodig is, méér actie. En het antwoord van minister Demir is om te vertragen. Hoe kan Demir zichzelf als klimaatminister nog serieus nemen, wanneer ze zo de wetenschap ontkent?' hekelt Naji. Klimaatbeleid bestaat uit twee dingen benadrukt Naji, aanpassing aan de verandering én alles op alles zetten om de opwarming binnen leefbare grenzen te houden. ‘Het gaat niet alleen om onze regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de opwarming, zoals extreme droogte en verwoestende overstromingen zoals recent nog in Zuid-Europa. Het is ook nodig om de kans op extreem weer zo sterk mogelijk te beperken. Of wil minister Demir echt gewoon wachten op een volgende waterbom?'

Op vlak van adaptie laat Demir het overigens vandaag nog afweten, stelt Naji vast. ‘Om Vlaanderen weerbaar te maken voor droogte en overstromingen, is de betonstop noodzakelijk. Maar zelfs dat krijgt minister Demir niet gerealiseerd. Verklaren dat we vooral moeten inzetten op adaptatie is weinig geloofwaardig van een minister die nu al ondermaats presteert.’

De Groen-covoorzitster erkent dat grootmachten als China een hoge CO2-uitstoot hebben, ‘maar dat minister Demir haar eigen ambitie laat afhangen van anderen, is hemeltergend. De opwarming van de aarde stopt niet aan landsgrenzen en ook klimaatbeleid zou dat niet mogen. We hebben nood aan leiders, in eigen land én in het buitenland, die klimaatbeleid voeren met lef. Wanneer gaat minister Demir solliciteren voor die positie?’