Ook Groen pro federale kieskring

27 Mei 2022

Ook Groen pro federale kieskring

‘Een federale kieskring is inderdaad noodzakelijk om onze Belgische democratie beter te laten werken.' (Kristof Calvo)

‘Een federale kieskring is inderdaad noodzakelijk om onze Belgische democratie beter te laten werken.’ Zo reageert Groen-Kamerlid Kristof Calvo op de aankondiging van het Open VLD-wetsvoorstel inzake zo’n federale kieskring. Calvo is ook tevreden met de expliciete wens van Open VLD om met Vivaldi meer stappen te zetten inzake politieke vernieuwing.

Calvo: ‘Als groenen zijn we al lang voorstander van een federale kieskring. Dit land snakt naar meer samenwerking en dialoog. Daar kan een federale kieskring mee voor zorgen. Net daarom willen we ook meertalige lijsten mogelijk maken in zo’n federale kieskring, anders dan het Open VLD-voorstel.’

De invoering van een federale kieskring zou deel moeten uitmaken van een ambitieus Vivaldi-pakket politieke vernieuwing, aldus Calvo. Hij vindt het positief dat ook de partij van de premier daar nu openlijk op aandringt bij de aankondiging van het voorstel. 

‘Het is een publiek geheim dat wij met de groene familie politieke vernieuwing nog altijd als een cruciale werf beschouwen. Er zijn al stappen gezet, zoals stemrecht op 16 voor Europa. Maar daar mag het niet bij blijven. In de Kamer liggen er nu steeds meer voorstellen. Het is belangrijk dat die niet alleen ingediend worden, maar ook gestemd raken’, besluit Calvo.