Regering Jambon laat sport voor senioren onderbelicht

14 Augustus 2022

Regering Jambon laat sport voor senioren onderbelicht

Hoewel de regering Jambon zich in het ouderenbeleidsplan engageerde om ook 65-plussers te stimuleren om te bewegen, steekt ze al jaren geen middelen of energie in het promoten van sport bij deze doelgroep.

Ouderen komen zo goed als niet in beeld op de sociale mediakanalen van Sport Vlaanderen, de administratie onder de directe verantwoordelijkheid van N-VA-minister Ben Weyts. Dat stelde Groen-parlementslid Ann De Martelaer vast na een kwantitatief onderzoek van de Instagram- en Facebookpagina van Sport Vlaanderen. 'Hoewel de regering Jambon zich in het ouderenbeleidsplan engageerde om ook 65-plussers te stimuleren om te bewegen, steekt ze al jaren geen middelen of energie in het promoten van sport bij deze doelgroep. Dat is een gemiste kans omdat deze grote doelgroep wel geïnteresseerd is in sport én het wetenschappelijk bewezen is beweging senioren fit en gezond houdt.' De Martelaer dringt er daarom op aan dat de regering Jambon werk maakt van positieve beeldvorming over sportende senioren.

Minister Weyts beschikt over een budget van 10.000 euro om via sociale media de Vlamingen aan te moedigen te sporten. Hoewel tal van senioren actief zijn op sociale media, zeker wat Facebook betreft, gaat er vandaag bitter weinig aandacht naar deze doelgroep. De Martelaer onderzocht de Instagram- en Facebookberichten van Sport Vlaanderen. Sinds het begin van deze bestuursperiode tot half juni werden er op Instagram 411 berichten gepost. In 9 berichten werden ouderen actief bewegend in beeld gebracht. Bij Facebook was dat het geval in 15 van de 766 berichten. ‘De minister komt evenveel of zelfs meer in beeld op de socialemedia-accounts van Sport Vlaanderen dan de senioren die hij zou moeten proberen te bereiken. De balans zit daar niet juist', concludeert De Martelaer.

Nochtans zijn de voordelen van sport op oudere leeftijd niet te onderschatten. 'Wie sport, blijft langer zelfstandig, stimuleert de eetlust en maakt nieuwe vrienden. Bovendien heeft sport een positieve invloed op de werking van het geheugen en beweging de beste preventie tegen tal van ziektes. We weten dat zien sporten, doet sporten en dus is het belangrijk dat promotie van sport zich ook tot 65-plussers richt', verduidelijkt De Martelaer.

Spijtige beeldvorming

Het ontbreken van beelden van sportende en bewegende ouderen op de sociale media accounts van Sport Vlaanderen geeft de indirecte boodschap dat de regering Jambon geen interesse heeft in ouderen of dat zij niet zouden willen of kunnen sporten. Dat is erg jammere beeldvorming, vindt De Martelaer, want heel wat ouderen sporten graag en wie nog niet sport, kan ertoe verleid worden door positieve representatie. Uit de Vlaamse Monitor Sport en Bewegen blijkt dat 78 procent van de 65-plussers het voorbije jaar sportte, 71 procent sportte zelfs wekelijks. Vooral wandelen en fietsen zijn erg populair.

'Ouderen sporten wel degelijk, maar net zoals mensen van alle leeftijden zijn er ook heel wat senioren die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om de eerste stap te zetten. Bovendien zou het een realistischer beeld van de samenleving geven, iedereen is immers als wel eens een groep vitale senioren op de fiets gekruist. Bovendien is één Vlaming op vijf vandaag al ouder dan 65 jaar, dat is een grote doelgroep. Maar blijkbaar dus niet voor minister Weyts', betreurt De Martelaer, die de minister oproept werk te maken van sportpromotie voor álle Vlamingen.

Hoe zorgt Groen voor de ouderen?