Eindelijk stemrecht vanaf 16 jaar voor de Europese verkiezingen!

11 Mei 2023

Eindelijk stemrecht vanaf 16 jaar voor de Europese verkiezingen!

Groen vecht er al jaren voor en nu is het realiteit: stemrecht vanaf 16 voor de Europese verkiezingen Nu is het aan jullie. Kies voor de toekomst, kies voor Europa

Een belangrijke verwezenlijking van de federale regering is de uitbreiding van het stemrecht voor de Europese verkiezingen naar zestien- en zeventienjarigen. Kamerlid Kristof Calvo vecht hier al jaren voor, en eindelijk is dit nu realiteit. 

Jongeren die in België willen stemmen voor het Europees parlement moeten zich in het kiesregister van hun gemeente of in een consulaire post inschrijven. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan de verplichting om te stemmen.

Dit is een ronduit positieve evolutie : voor meer democratie, voor meer Europa en voor de jonge generaties.  Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee. We  willen immers zoveel mogelijk jongeren ook effectief laten gaan stemmen. Hiervoor is het essentieel werk te maken van bewustmaking, een laagdrempelige registratieprocedure, en samenwerking tussen besturen en middenveld.

Hoe je kan stemmen als 16- of 17-jarige lees je hier: