Update: Vande Lanotte moet belofte labeling Israëlische producten uitvoeren

14 Maart 2014

Update: Vande Lanotte moet belofte labeling Israëlische producten uitvoeren

Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) kondigde ruim een jaar geleden aan dat hij een correcte herkomstvermelding zou plaatsen op de etiketten van producten uit de nederzettingen. Daar is nog niets van terecht gekomen en Groen vraagt de snelle uitvoering van deze belofte.

Groen pleit voor een verbod van alle producten afkomstig uit de volgens het internationaal recht illegale nederzettingen in de Palestijnse Gebieden, Oost-Jeruzalem en de Golan. Dit veronderstelt dat de precieze herkomst van Israëlische producten correct gelabeld is. Kamerlid Eva Brems (Groen): “Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (sp.a) kondigde ruim een jaar geleden aan dat hij een correcte herkomstvermelding zou plaatsen op de etiketten van producten uit de nederzettingen. Daar is nog niets van terecht gekomen en Groen vraagt de snelle uitvoering van deze belofte.”

De federale regering had zich in maart vorig jaar voorgenomen om binnen de Benelux een voorstel uit te werken om de consument correct te informeren. Brems: “België leeft die wetgeving momenteel niet na. De uitvoering van het ontwerp houdt niets meer in dan het naleven van de Europese wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze consumenten, dus waarop wacht onze minister om de maatregel in te voeren? De Nederlanders staan vandaag op de rem voor een snelle uitvoering, maar dit mag geen excuus zijn om zelf niet correct te handelen,” vindt Eva Brems.

Vandaag lanceert 11.11.11 een campagne om België en de Europese Unie te vragen op basis van het internationaal recht al hun handels- en economische relaties met de Israëlische nederzettingen te stoppen. Het rapport dat professor internationaal recht François Dubuisson (ULB) bij de start van de 11.11.11-campagne uiteenzette is duidelijk. België en de Europese Unie laten import van producten uit de nederzettingen toe en steunen daardoor expliciet de uitbreiding van de nederzettingen en de voortzetting van het nederzettingenbeleid.

Deze steun aan de instandhouding van een illegale situatie is nochtans in strijd met verplichtingen onder het internationaal recht. “Het rapport bevestigt wat we al wisten, maar toont vooral aan dat de regering onmiddellijk actie moet ondernemen, in het bijzonder door te starten met de invoering van de maatregelen rond labeling,” besluit Brems, die er verder op wijst dat Sp.a pleit voor labeling in haar verkiezingsprogramma, terwijl haar minister Johan Vande Lanotte vandaag al voor het dossier verantwoordelijk is in de regering.

Update (14/3/2014)

In een antwoord op een parlementaire vraag van Eva Brems legt minister Vande Lanotte uit dat het overleg met de de Beneluxpartners voor een vrijwillige aanbeveling tot labeling zich reeds in een vergevorderd stadium bevond. Omdat de Nederlanders het initiatief hebben stilgelegd wegens interne problemen, kiest de regering ervoor om het proces ook in België stil te leggen. Het is echter onduidelijk hoe lang dit in Nederland on hold wordt gezet; het is best mogelijk dat een politieke oplossing in Nederland nog lang op zich laat wachten.

Gelet op de overeenkomst die met de Nederland en Luxemburg reeds werd overeengekomen omtrent het ontwerp van de aanbeveling, is er dus geen reden om in België nog te wachten met de geplande consultatieronde met invoerders, retailers en het middenveld. Groen vraagt om die reden ook dat de regering meteen werk maakt van deze consultatieronde om binnen afzienbare tijd tot een publicatie van de aanbeveling te komen.