Diplomaten blijven wegkomen met verkeersovertredingen. Andere aanpak is nodig

23 Oktober 2021

Diplomaten blijven wegkomen met verkeersovertredingen. Andere aanpak is nodig

"Met gerichte maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat ook deze doelgroep verkeersboetes betaalt, net als elke Belg dat doet." (Kim Buyst)    

Ons land probeert al jaar en dag diplomaten te overtuigen hun verkeersboetes te betalen. In 2019 werd echter amper 6 procent van de verkeersboetes die buitenlandse diplomaten werden opgelegd, betaald. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Kim Buyst opvroeg bij minister van Buitenlandse zaken Sophie Wilmes (MR). "Deze cijfers tonen aan dat de huidige aanpak onvoldoende werkt." reageert Kim Buyst. "Onder andere in Nederland slaagt men er in tot de helft van het aantal verkeersboetes te laten betalen. Het aantal verkeersovertredingen door diplomaten daalt er ook." Groen roept minister Wilmes op hier werk van te maken.

Diplomaten genieten diplomatieke onschendbaarheid en kunnen volgens het verdrag van Wenen niet worden gedwongen een boete te betalen. Toch probeert elk land probeert te zorgen dat de diplomaten verkeersregels naleven en bij overtredingen hun boetes betalen. 

"Met gerichte maatregelen kunnen we ervoor zorgen dat ook deze doelgroep verkeersboetes betaalt, net als elke Belg dat doet", aldus Buyst. Zo werkt Nederland met een 'notificatiebrief' waarin diplomaten worden aangesproken op hun fout en worden gevraagd het verontschuldigde bedrag vrijwillig te betalen. Ook hun leidinggevende wordt op de hoogte gebracht en bij veelvuldig wangedrag wordt de instantie te verantwoording geroepen. "Minister Wilmes moet meer doen om te zorgen dat diplomaten de verkeersregels in ons land opvolgen én bij overtreding hun boete betalen.

Ontdek ons standpunt over veiligheid en justitie