Vernieuwing Netebrug moet wachten op Duffels schepencollege

01 Augustus 2022

Vernieuwing Netebrug moet wachten op Duffels schepencollege

De plannen van De Vlaamse Waterweg om de Duffelse Netebrug te verhogen zitten blijkbaar in de koelkast. 

Door: Staf Aerts

Het Duffels schepencollege (CD&V en N-VA) werkt niet voort aan dit project, waardoor de nieuwe brug op zich laat wachten. Dat blijkt uit antwoorden op de parlementaire vragen die ik hierover aan Lydia Peeters, Vlaams Minister voor Mobiliteit stelde.

Nieuwe, hogere brug

De Vlaamse Waterweg heeft al jaren de ambitie om de Netebrug van de N14 in het centrum van Duffel te verhogen. De hogere brug zou naast de huidige brug worden gebouwd, om de verkeersoverlast tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Die nieuwe brug biedt heel wat kansen, want het verkeer op de huidige brug zit tijdens de spits vaak muurvast. Op de nieuwe brug wordt er al zeker meer ruimte voorzien voor voetgangers en fietsers en worden de jaagpaden langs de Nete gewoon doorgetrokken onder de nieuwe brug, wat tot minder conflicten met ander verkeer moet leiden.

Heraanleg kruispunt gemeentehuis

Dit project houdt ook een heraanleg in van het kruispunt aan het gemeentehuis van de Kiliaanstraat, Onze-Lieve-Vrouwelaan en de Hondiuslaan. Net daarom hebben we in de vorige legislatuur bij de Vlaamse overheid gepleit voor een mobiliteitsstudie rond de verkeersafwikkeling in het centrum van Duffel. Dat studiewerk is van cruciaal belang om het nieuwe kruispunt uit te werken, maar heeft natuurlijk ook een belangrijk effect op de heraanleg van de Hondiuslaan, die dit najaar zal starten.

Treuzelend schepencollege

Groot was dan ook onze verbazing dat bij de plannen voor de vernieuwing van de Hondiuslaan door het Duffelse schepencollege nog steeds wordt uitgegaan van het kruispunt in zijn huidige vorm. Het Vlaamse studiewerk was immers nog niet afgerond, volgens het schepencollege. Minister Lydia Peeters antwoordde dat het mobiliteitsonderzoek nog steeds niet werd afgerond bij gebrek aan formele beslissing binnen het Duffels schepencollege. De Vlaamse Waterweg kan pas na zo’n beslissing verder met het project van de vernieuwing en verhoging van de Netebrug in Duffel. Minister Peeters zegt dus dat zowel het mobiliteitsonderzoek als het project van de nieuwe Netebrug stil liggen door een gebrek aan een duidelijke mobiliteitsvisie van het schepencollege op het centrum van Duffel. 

Extra verkeersoverlast

Ondertussen starten dit najaar de wegenwerken aan de Hondiuslaan. Als nadien het kruispunt aan het gemeentehuis er na de verhoging van de Netebrug toch helemaal anders uit gaat zien, dan moet de aansluiting van de Hondiuslaan op dat kruispunt een tweede keer op de schop. Dat zorgt niet alleen voor een langere periode verkeersoverlast, maar het jaagt de Duffelse en Vlaamse belastingbetalers op kosten. En dat terwijl heel veel automobilisten, fietsers en voetgangers wachten op veilig en vlot verkeer in het centrum van Duffel.

Lees ons standpunt over mobiliteit