Vivaldi zorgt voor verbetering van het burgerinitiatief van de Kamer

28 September 2022

Vivaldi zorgt voor verbetering van het burgerinitiatief van de Kamer

Het burgerinitiatief opent de ramen en deuren van het parlement. Pijnpunten die er in de praktijk nog inzaten, pakken we nu aan.

Wie 25.000 handtekeningen verzamelt, kan sinds enige tijd gehoord worden in de Kamer. Dat blijft zo, maar het burgerinitiatief wordt wel verbeterd. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft vandaag immers groen licht gegeven voor twee wetsvoorstellen van de Vivaldi-fracties hieromtrent.

Het gaat om bescheiden, maar noodzakelijke aanpassingen. Om de verzamelde handtekeningen beter te kunnen verifiëren komt er een standaardformulier voor papieren petities met vermelding van het rijksregisternummer. Ook Belgen uit het buitenland kunnen voortaan ondertekenen, om zo de kaap van 25.000 handtekeningen te halen.

Kristof Calvo, Groen-Kamerlid en indiener van het wetsvoorstel: ‘Het burgerinitiatief opent de ramen en deuren van het parlement. Het werd ondertussen al een paar keer gebruikt, maar er waren ook enkele pijnpunten in de praktijk. Die pakken we nu aan. We hopen dat die verbeteringen nog meer mensen aanzetten gebruik te maken van het burgerinitiatief, om thema’s en voorstellen te agenderen in de Kamer. We leren uit de eerste ervaringen. Bij de petitie In My Name zagen we dat er nog onduidelijkheden en technische problemen op te lossen waren. Daaraan komen we nu tegemoet.

Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit) sluit zich daarbij aan ‘In onze snel veranderende samenleving is het goed dat burgers nieuwe thema’s of hun bezorgdheden rond maatschappelijke evoluties tot in het parlement kunnen brengen. Dat is meer dan symboliek. Ik ben er echt van overtuigd dat zij zo kunnen wegen op de besluitvorming in ons land.’ Ook Cd&v-Kamerlid Nahima Lanjri is tevreden met de verbetering van het burgerinitiatief. ‘Via petities maken burgers hun ideeën of bezorgdheden kenbaar aan het parlement. Deze modernisering van het systeem kan hen alleen maar aanmoedigen om hun stem nog meer te laten horen. Zo kan deze kleine stap mee helpen om de kloof tussen burger en politiek te dichten.’