Waterbesparende scans voor industrie floppen: amper aanvragen, drinkwaterverbruik blijft stijgen

10 Augustus 2023

Waterbesparende scans voor industrie floppen: amper aanvragen, drinkwaterverbruik blijft stijgen

'Water, en zeker drinkwater, wordt steeds kostbaarder. Het is ontzettend belangrijk dat de Vlaamse regering de industrie aanzet om mee water te besparen, maar ze faalt daar vandaag compleet in' - Mieke Schauvliege

Dat blijkt uit cijfers die Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege opvroeg bij de Vlaamse regering. In februari deed minister Brouns een oproep naar alle KMO's die jaarlijks 500 kubieke meter water of meer gebruiken: zij zouden gratis hun waterverbruik kunnen laten analyseren om dat vervolgens te kunnen laten dalen. Een half jaar later blijkt dat slechts 13 KMO's gebruik maakten van het aanbod, bij 17 anderen staat het gepland. 'De industrie verbruikt gigantisch veel water, 27 procent daarvan is water van drinkkwaliteit. Water, en zeker drinkwater, wordt steeds kostbaarder. Het is ontzettend belangrijk dat de Vlaamse regering de industrie aanzet om mee water te besparen, maar ze faalt daar vandaag compleet in', kaart Schauvliege aan.

Eén van de belangrijkste maatregelen om zuinig met water om te gaan in de industrie zijn waterscans: daarbij wordt het verbruik van water door een bedrijf onder de loep genomen. Er wordt onderzocht hoe dat verbruik naar beneden kan en ook hoe bijvoorbeeld drinkwater bij sommige processen vervangen zou kunnen worden door regenwater of door water te hergebruiken binnen het bedrijf. Zo zouden er miljoenen liters water bespaard kunnen worden.

Hoewel de Vlaamse regering ongeveer 1,5 miljoen euro voorziet voor waterscans en die zelfs gratis aanbiedt aan bedrijven die veel water verbruiken, wordt er amper op ingegaan. 'De Vlaamse regering voorziet budget om bij 300 bedrijven een waterscan uit te voeren. Een half jaar na de oproep blijkt echter dat met 13 uitgevoerde en 17 geplande scans slechts 10 procent van die doelstelling gehaald wordt. Nochtans zou het een prioriteit moeten zijn voor de regering om water te besparen, nu water steeds kostbaarder wordt', benadrukt Schauvliege.

De groene oppositieleidster kaart nog een bijkomend probleem aan: niet alleen wordt er amper beroep gedaan op de scans, er is nadien ook geen opvolging voorzien. 'De aanbevelingen die uit de scans komen blijven volledig vrijblijvend. Er worden dus niet alleen amper waterscans uitgevoerd, ze leiden bovendien ook niet tot waterbesparing', hekelt de groene politica. 'Om van dit initiatief een succes te maken zouden álle grote bedrijven verplicht moeten worden om een scan uit te voeren en zich vervolgens ook moeten engageren om de aanbevelingen op te volgen.'

Drinkwaterverbruik blijft stijgen

Dat er actie nodig is, dat blijkt duidelijk uit de drinkwatercijfers. Van alle liters water die de industrie verbruikt, is meer dan een vierde water van drinkkwaliteit. Uit de meest recente cijfers van 2020 en 2021 blijkt dat het drinkwaterverbruik ook verder blijft stijgen, terwijl de regering net de doelstelling uitte om het waterverbruik - ook van drinkwater - te doen dalen.

De waterscans moesten daartoe bijdragen: voor de industrie is het de belangrijkste maatregel die opgenomen is in de Blue Deal van minister Demir. Schauvliege: 'Opnieuw geraakt de Vlaamse regering niet verder dan vrijblijvende ideetjes hier en daar terwijl het hoog tijd is voor structureel droogte- en waterbesparend beleid. De waterscan verplichten én de resultaten bindend maken, is een logische stap. Het ziet er niet naar uit dat deze Vlaamse regering die nog zal zetten', besluit Schauvliege.