Wereldaidsdag: Groen vraagt grotere inspanning van België in wereldwijde strijd tegen AIDS/HIV

01 December 2022

Wereldaidsdag: Groen vraagt grotere inspanning van België in wereldwijde strijd tegen AIDS/HIV

De strijd tegen Aids vraagt een internationale aanpak. België moet daar haar financiële verantwoordelijkheid in opnemen.

Vandaag, 1 december, is Wereldaidsdag. De strijd tegen aids wordt op internationaal niveau gecoördineerd door UNAIDS, een programma van de Verenigde Naties dat gesticht werd door de WHO. Helaas lijdt die organisatie aan geldgebrek. Daarvoor ligt ook een verantwoordelijkheid bij de Belgische regering, die -ondanks herhaalde verzoeken- haar bijdrage aan de UNAIDS nog niet verhoogd heeft. In een recent rapport stelt UNAIDS zelfs dat haar mondiale doelstelling om de epidemie tegen 2030 te beëindigen onder druk staat. De Ecolo-Groen fractie in de Kamer roept de Belgische regering op om haar bijdrage aan de internationale strijd tegen aids minstens na te komen en te verhogen. 'De strijd tegen Aids vraagt een internationale aanpak. België moet daar haar financiële en politieke verantwoordelijkheid in opnemen' zegt Groen-parlementslid Kathleen Pisman, die samen met haar Ecolo-collega Simon Moutquin een resolutie indient om deze eisen op de agenda van de federale regering te krijgen. 

'De Covid-pandemie heeft ons geleerd dat een epidemie niet te stoppen is zonder grensoverschrijdende samenwerking.' licht Pisman toe. 'Tegelijkertijd heeft de enorme druk die deze pandemie wereldwijd op de gezondheidszorg zette de preventie en behandeling van HIV bemoeilijkt. En ja, we hebben in België een ambitieus nationaal plan voor de strijd tegen aids, dankzij het werk van ons maatschappelijk middenveld en de gezondheids- en onderzoeksdiensten. Maar de strijd tegen aids winnen we niet zonder een grensoverschrijdende aanpak. UNAIDS laten verpieteren onder de geldzorgen is een heel slecht idee.'

Terwijl UNAIDS de donorlanden met klem oproept om hun bijdrage met 30% te verhogen, stagneert de Belgische al jaren. Enkele weken geleden kondigde UNAIDS zelf ook een tekort van 35 miljoen dollar aan tegen het einde van het jaar. Hetzelfde geldt voor het Wereldfonds tegen HIV, dat in september maar 15 van de 18 miljard dollar waar het op rekende ophaalde. België heeft ontwikkelingshulpprojecten in 9 landen die zwaar getroffen worden door het virus, maar wijst daar geen budget toe aan HIV-gerelateerde diensten. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Luxemburg, hebben hun bijdrage aan het Wereldwijde aidsfonds met 30% verhoogd, maar België volgt dat voorbeeld niet. ‘We betreuren dat België de noodkreten op internationaal niveau niet hoort, en zich niet aansluit bij de inspanning die andere landen doen' stelt Pisman. 

'Als rijk land moeten we ons solidair tonen met landen die harder getroffen worden door deze epidemie' besluit het parlementslid. 'Daarvoor is nu meer geld nodig, maar als die investeringen ervoor zorgen dat het virus in 2030 niet meer bestaat, is dat alleen maar verstandig.' Tenslotte voegt Pisman toe dat de strijd tegen aids niet enkel met geld gevoerd wordt 'we moeten ook inzetten op bewustmaking, en beleid voeren tegen discriminatie en stigmatisering. Want dat vormt nog altijd een drempel voor mensen die het virus dragen om medische hulp te zoeken. Daarom is een dag als vandaag belangrijk.' De resolutie Ecolo-Groen zal de komende weken in de commissie worden besproken.

Lees ons standpunt over gezondheid en welzijn