Zet de financiering van Israëlische kolonies stop

13 Januari 2011

'Nu de veroordeling er is vraag ik de regering nogmaals om namens het gewest als aandeelhouder een positie in te nemen en uitdrukkelijk van Dexia te eisen de financiering stop te zetten. Als aandeelhouder moeten we onze verantwoordelijkheid nemen zodat we duidelijk maken dat wij op geen enkele manier willen deelnemen aan de deze illegale nederzettingspolitiek van Israël.'

Het Brusselse Gewest is aandeelhouder van Dexia. Deze financiert en geeft leningen aan Israëlische nederzettingen en steunt zo in feite een illegale praktijk. Volgens Groen! is dat een vorm van medeplichtigheid die problematisch is. “Ik vraag dan ook dat de bevoegde minister van Dexia eist dat het deze financiering stopzet” aldus Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen!.

Het Russell Tribunal on Palestine in Londen oordeelde in december 2010 dat Dexia samen met tal van andere grote bedrijven medeplichtig is aan de schendingen van het internationaal recht die Israël begaat door de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Het Russell-tribunaal is een internationaal volkstribunaal, dat eind jaren zestig ontstaan is om oorlogsmisdaden in de Vietnam-oorlog te onderzoeken. Eerder deze week verscheen er bovendien een rapport van de consuls van de EU-Landen bij de Palestijnse Autoriteit. Hun oordeel was niet mals. Israël ondermijnt de Palestijnse aanwezigheid in Jeruzalem. Ze roepen zelfs op tot een boycot van producten uit Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem. Laat ons hier nu eindelijk gehoor aan geven.

Elke Van den Brandt interpelleerde bevoegde minister Vanraes al eerder over de rol van Dexia in de Israëlische kolonies en de houding van het gewest als aandeelhouder. Van den Brandt: ”Nu de veroordeling er is vraag ik de regering nogmaals om namens het gewest als aandeelhouder een positie in te nemen en uitdrukkelijk van Dexia te eisen de financiering stop te zetten. Als aandeelhouder moeten we onze verantwoordelijkheid nemen zodat we duidelijk maken dat wij op geen enkele manier willen deelnemen aan de deze illegale nederzettingspolitiek van Israël.”

Vandaag vraagt Elke Van den Brandt minister Vanraes wat de houding van de regering zal zijn in de volgende aandeelhoudersvergadering.