Groen over aanpassing lerarenambt: 'Nieuw experiment, weinig structureels'

24 Mei 2023

Groen over aanpassing lerarenambt: 'Nieuw experiment, weinig structureels'

'Startende leerkrachten verlaten het onderwijs vandaag razendsnel. Zolang de minister ook niet voor hen maatregelen treft, met bijvoorbeeld versterking van de opleiding en aanvangsbegeleiding, zal het lerarentekort niet opgelost geraken.'

Meer verloning voor leraars-specialisten en gastleraars zonder pedagogisch diploma voor de klas: 'een nieuw experiment in een poging het lerarentekort terug te dringen, maar opnieuw is het half werk en weinig structureel', reageert Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. 'Startende leerkrachten verlaten het onderwijs vandaag razendsnel. Zolang de minister ook niet voor hen maatregelen treft, met bijvoorbeeld versterking van de opleiding en aanvangsbegeleiding, zal het lerarentekort niet opgelost geraken.'

Volgens het voorstel van de meerderheidspartijen zullen bepaalde leerkrachten, ondanks dezelfde anciënniteit, meer loon kunnen krijgen dan anderen. Hoewel Meuleman het interessant vindt dat er reliëf kan komen in de doorgaans vlakke lerarenloopbaan en dat expertise gewaardeerd kan worden, plaatst ze enkele vraagtekens bij het voorstel. 'Wie zo'n leraar-specialist kan worden, dat moeten scholen zelf gaan bepalen en bovendien zijn de plaatsen erg beperkt. We begrijpen dus volledig de terechte bezorgdheid uit het onderwijsveld dat dit voor frictie kan gaan zorgen binnen schoolteams.'

Naast de leraar-specialist willen de meerderheidspartijen het mogelijk maken dat werknemers ook zonder pedagogisch diploma een derde van een lesopdracht op zich kunnen nemen, zogenaamde gastleraars. 'Niet iedereen die veel weet is automatisch ook een goeie leerkracht. Blijkbaar vinden de meerderheidspartijen het niet belangrijk dat leerkrachten niet alleen zelf over kennis beschikken, maar ook opgeleid zijn om die over te brengen', merkt Meuleman op.

Het Groen-parlementslid benadrukt dat vandaag veel startende leerkrachten het onderwijs verlaten net omdat ze niet voldoende zijn voorbereid op de praktijk. 'In plaats van nog meer in te zetten op onervaren personeel voor de klas, zou het veel interessanter zijn om sterker in te zetten op degelijke opleiding van leerkrachten die echt voluit kiezen voor het onderwijs. Zij stromen nu massaal uit, terwijl die gemotiveerde starters wél echt de sleutel kunnen zijn om het lerarentekort aan te pakken.'

Meuleman stelt zich ook de vraag hoe de aangekondigde maatregelen zich verhouden tot de commissie van wijzen die Weyts eerder aanstelde en die de opdracht kreeg om het lerarenambt grondig te hervormen. 'Is dit een tussentijdse oplossing, of zijn dit kaders waar de commissie zich sowieso al aan zal moeten houden? Dat is erg onduidelijk.'

De groenen zelf pleiten voor een aangepast statuut voor startende leerkrachten, zowel pas-afgestudeerden als zij-instromers, waarbij de opleiding versterkt wordt, er een aangepaste lesopdracht is de eerste jaren met meer begeleiding én met werkzekerheid. Op die manier zouden leerkrachten niet langer van interim naar interim moeten hoppen, maar kunnen ze op één school, met de nodige begeleiding, zich het lesgeven eigen maken.

Lees hier ons standpunt over onderwijs