Akkoord COP: 'Stap vooruit, kans voor België om voortrekkersrol te nemen' (Naji)

13 December 2023

Akkoord COP: 'Stap vooruit, kans voor België om voortrekkersrol te nemen' (Naji)

'Voor de eerste keer in de geschiedenis is het benoemd dat we naar een toekomst willen gaan zonder fossiele, vervuilende energie, dat geeft hoop. Daar nu vooral snel werk van maken.'

Groen-covoorzitster Nadia Naji reageert voorzichtig positief op het akkoord dat de COP bereikte. 'Voor de eerste keer in de geschiedenis is het benoemd dat we naar een toekomst willen gaan zonder fossiele, vervuilende energie, dat geeft hoop', klinkt het in een eerste reactie. 'Nu zal het vooral een kwestie zijn van daar ook werk van te maken, en snel. Alleen als we echt tempo maken kan het doel van 1,5 graden in zicht blijven, wat nu nog niet het geval is, daarvoor moeten we veel sneller de omslag maken. In België doet onze minister Tinne Van der Straeten dat al door voor drie keer meer wind op zee te zorgen. Die weg moeten we blijven volgen, België kan daar een voortrekkersrol in opnemen.'

'Een transitie weg van fossiele energie': voor het eerst bij een internationale klimaattop is er benoemd dat de toekomst zonder fossiele energie zal zijn. 'Dat is een belangrijke politieke stap vooruit', klinkt het bij Naji. 'Tegelijk zal het vooral belangrijk zijn om zo snel mogelijk werk te maken van die toekomst met meer groene, betaalbare en propere energie, goed voor de planeet én voor onze portemonnee. Elk land zal z'n verantwoordelijkheid moeten nemen in die omslag. Met de kennis en technologie die we hebben, ligt er een kans voor België om daar het voortouw in te nemen.'

De groene covoorzitster benadrukt het belang van eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. 'Eerlijk klimaatbeleid zorgt ervoor dat iedereen meegenomen wordt in de klimaatomslag. In eigen land betekent dat onder meer werk maken van meer groene, betaalbare energie, meer en beter openbaar vervoer en mensen die moeilijk rondkomen helpen om hun woningen te renoveren. Dat is wat ons betreft de weg om in te slaan', benadrukt Naji. 'Op wereldschaal betekent dat solidariteit met armere landen die als eerste de zwaarste klappen van de klimaatcrisis opvangen. Ook de operationalisering van een fonds voor schade en verlies is een stap vooruit van deze klimaattop, hoewel die solidariteit nog sterker verankerd had mogen zijn. Eerlijk klimaatbeleid laat niemand achter.'