Almaci: 'Bankierseed goede zaak voor bankensector en samenleving'

21 April 2023

Almaci: 'Bankierseed goede zaak voor bankensector en samenleving'

'Sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008 hebben we als Groenen gepleit voor een sterkere beroepsethiek in de financiële sector. De bankierseed is de spreekwoordelijke kers op de taart.'

Groen-parlementslid Meyrem Almaci is verheugd met de uitwerking van de bankierseed door de regering. De bankierseed is een eed die - net als de beroepseed van advocaten en artsen - de maatschappelijke verantwoordelijkheid en beroepseer van bankiers in beeld brengt. ‘De bankencrisis heeft de economie van heel wat landen, waaronder ook België, aan de rand van de afgrond gebracht. In de nasleep daarvan werden heel wat maatregelen uitgewerkt om een nieuwe crisis te voorkomen. Een bankierseed is daarop een belangrijke aanvulling.'

Almaci nam destijds met collega Georges Gilkinet in de Kamer het initiatief voor de invoering ervan. Het voorstel werd breed gesteund over meerderheid en oppositie heen en werd mee ondertekend door oa Eric Van Rompuy en Luc Van Biesen. Vandaag werd de uitgewerkte bankierseed in de schoot van de regering goedgekeurd. De eed is niet vrijblijvend. Wie ze willens nillens overtreedt riskeert al naargelang de inbreuk sancties.

'Sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008 hebben we als Groenen gepleit voor een sterkere beroepsethiek in de financiële sector. De bankierseed is de spreekwoordelijke kers op de taart. Het werd destijds unaniem goedgekeurd door de Kamer, we hopen nu hetzelfde', vult de groene politica aan. ‘De eed is geen dode letter op papier gebleven. Tegen 2026 zullen alle bankiers in België, te beginnen met de topkaders, de eed hebben afgelegd,’ weet Almaci.

Na de financiële crisis werden banken gered en de bankregels fors verstrengd in België en op Europees niveau. ‘Maar regelgeving is alleen volstaat niet . De bankencrisis toonde een totaal gebrek aan ethiek aan bij topbankiers. De recente problemen bij het Zwitserse Crédit Suisse illustreren hoezeer aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid en algemeen ethiek nodig blijft. De bankierseed is dan ook essentieel als onderdeel van het regelgevend kader,’ klinkt het bij Almaci.

Ze gaat verder: ‘In die zin is een bankierseed meer dan symbolisch: bankiers zullen expliciet hun maatschappelijke verantwoordelijkheid uitspreken. De eed is daardoor een manier om het vertrouwen in de stiel te herstellen, maar kan hen ook op de vingers tikken, moest dat nodig zijn.'

De FSMA zal een deontologische code opmaken en een tuchtprocedure en klachtenregeling uitwerken ‘Bankiers die zwaar over de schreef gaan, kunnen gesanctioneerd worden, tot een beroepsverbod toe. In dat geval komen ze op een zwarte lijst,’ legt ze tot slot uit. 'Zo zetten we opnieuw een belangrijke stap naar het herstellen van het vertrouwen in de bankensector, en het verder versterken van het kader voor de sector.'