Denk jij dat de toekomst eerlijker en groener kan?

Barbara ook. Zij is ervan overtuigd dat we met daadkracht en samenwerking een betere toekomst kunnen bouwen voor onze kinderen. Ze droomt van een wereld waarin haar kinderen evenveel comfort kunnen genieten als wij vandaag, ze vreest soms dat dat niet zal lukken.

In Vilvoorde bouwt ze de laatste 5 jaar aan een stad op kindermaat: een plek waar de focus ligt op een aangename, inclusieve en veilige leefomgeving. Dat werk gaat soms snel, en vaak traag. Maar Vilvoorde verandert zienderogen, en dat stemt haar hoopvol. Vilvoorde ligt in een mobiliteitsknoop. Om die te ontwarren kiest ze in de eerste plaats voor het recht van de bewoners: het recht op een rustige, veilige plek met gezonde lucht en groen in de buurt.

De toekomst is nu. Samenwerken is de sleutel voor een betere toekomst.

Politiek kan voor haar enkel werken als het gaat over samenwerken en oplossingen zoeken. Haar gedrevenheid vertrekt vanuit haar zin voor verantwoordelijkheid en haar afkeer van onrecht. Politiek gaat ook over hoop. Enkel door beter en meer samen te werken kunnen we een gezondere en leefbare wereld bouwen voor de toekomstige generaties.

En vergis je niet: die toekomst, die is nu.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?