“Keten van besparingen in kinderopvang riskeert menselijke drama’s”

17 Juni 2022

“Keten van besparingen in kinderopvang riskeert menselijke drama’s”

“Op Zorginspectie heeft de Vlaamse regering zozeer bespaard dat sinds 2014 er 85 man minder is, en dat heeft gevolgen." (Celia Groothedde)

Van zorginspectie tot in de crèche: te weinig mensen, te weinig geld, veel te veel stress

In de Onderzoekscommissie Kinderopvang valt voor Groen de puzzel samen: gebrek aan structurele investeringen in de sector zelf en koppenbesparing bij de begeleidende diensten zorgt voor een toxische mix; meer risico op incidenten en achterstand in opvolging. Celia Groothedde (Groen): “Koppenbesparingen, te weinig investering, stijgend personeelstekort, zware arbeidsomstandigheden, te lage normen, kortom: talloze structurele problemen in de Vlaamse kinderopvang verhogen - uiteraard - het risico op incidenten.”

Ook Kind en Gezin, dat vandaag moest verschijnen voor de Onderzoekscommissie, bevestigt: geen ambtenaar kan nog gemist worden, IT-projecten moeten jaren wachten, en het wettelijk kader om écht via het voorzorgsprincipe te werken ontbreekt.

“Op Zorginspectie heeft de Vlaamse regering zozeer bespaard dat sinds 2014 er 85 man minder is, en dat heeft gevolgen”, zegt Groothedde. “Wij ontdekten al eerder dat Zorginspectie veel te weinig langskomt in de kinderopvang. Nu begrijpen we natuurlijk waarom. 23 inspecteurs voor 6600 kinderdagverblijven, dat is onbegonnen werk.”

De kinderopvang zit volgens Groothedde in een situatie van algemene crisis doordat de Vlaamse regering zo’n schrale normen oplegt. Als mensen onder zo’n hoge druk moeten werken, dan schept dat risico’s. Zowel de sector als specialisten waarschuwen al jaren over het gevaar. “De sector zit op haar tandvlees: mensen zijn moe, verliezen het plezier in hun werk, houden het niet meer vol. En dat is een ernstig risico voor incidenten.”

Het kindje in de opvang in Veurne werd opgenomen met Shaken Infant Syndrome (SIS). De voornaamste risicofactoren van SIS zijn stressgerelateerd: frustratie, stress, er alleen voor staan, geen steun hebben. Net géén bewuste mishandeling dus, maar overbelaste mensen. Voldoende personeel, zachte werkomstandigheden en tijd voor pedadogie moeten dan kunnen bijdragen aan een verlaging van het risico op schudincidenten.

Groodhedde ziet een grondige hervorming noodzakelijk: de werkvloer hervormen naar werkbaar en duurzaam werk, verlaging van de ratio en een opwaardering van de opleiding. Ook Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Kind en Gezin, beaamde in antwoord: het verlagen van de ratio past in een preventieve aanpak om een werkbare situatie te creëren.

Zorginspectie is al 20 jaar deel van een grote koppenbesparing binnen het ambtenarenkorps van de Vlaamse regering. Kind en Gezin is deze legislatuur ook aan de beurt. Nochtans geeft men daar duidelijk aan ook op hun tandvlees te zitten en een te hoge werkdruk te ervaren: de besparingsrondes en gebrek aan klantenbeheerders wegen op hun werking. De crisis in de onze Vlaamse kinderopvang is het gevolg van structurele besparingen.

Groothedde besluit: “Alle puzzelstukjes vallen ineen. We zien de afgelopen jaren een keten van besparingen die jammer genoeg niet zonder gevolgen kon blijven. Geen investeringen in de sector, besparingen bij de begeleidende diensten. In de kinderopvang toont zich nog maar eens: de zuinigheid van de Vlaamse regering moeten gewone mensen weer eens duur bekopen.”

Bekijk ons plan voor betere kinderopvang