'Besmetting én stigma apenpokken vermijden'

23 Augustus 2022

'Besmetting én stigma apenpokken vermijden'

'Net zoals de regeringen in dit land alles op alles moeten zetten om besmettingen met het virus te voorkomen, is het ook hun plicht om het dreigende stigma dat met het virus gepaard gaat de kop in te drukken. Naast vaccins is er dus vooral nood aan communicatie en sensibilisering, zowel bij de regenbooggemeenschap als bij de brede bevolking.' (Jeremie Vaneeckhout)

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout roept de regeringen van ons land op om de krachten te bundelen in de strijd tegen het apenpokkenvirus dat voornamelijk mannen treft die seks hebben met mannen. 'Net zoals de regeringen in dit land alles op alles moeten zetten om besmettingen met het virus te voorkomen, is het ook hun plicht om het dreigende stigma dat met het virus gepaard gaat de kop in te drukken. Naast vaccins is er dus vooral nood aan communicatie en sensibilisering, zowel bij de regenbooggemeenschap als bij de brede bevolking', klinkt het bij Vaneeckhout, die pleit voor een specifieke infolijn voor mensen met vragen over apenpokken.

Met de eerste besmettingen met het apenpokkenvirus kwamen ook de eerste uitlatingen over promiscue gedrag en persoonlijke verwijten aan het adres van homomannen boven. 'Het is onaanvaardbaar dat enkelingen een virus aangrijpen om te stigmatiseren. Om die reden is het noodzakelijk dat er correct en breed gecommuniceerd wordt, om zowel het virus áls de vooroordelen die ermee gepaard gaan een halt toe te roepen', aldus Vaneeckhout. 'Minister Crevits moet op dat vlak een versnelling hoger schakelen want het gaat nu te traag.'

De Groen-covoorzitter is ook kritisch voor de aankondiging van minister Crevits deze ochtend dat er een infolijn is opgestart, maar die eigenlijk niets meer is dan het algemene infonummer van de Vlaamse Overheid. Vaneeckhout: 'Drie maanden geleden werd het eerste geval van apenpokken in ons land vastgesteld. Al drie maanden is er ongerustheid bij de homogemeenschap. Vandaag kondigt de minister eindelijk een infolijn aan, maar als je dat nummer belt, krijg je een keuzemenu te horen waar apenpokken zelfs geen onderdeel van uitmaakt. Dat is allesbehalve laagdrempelig', hekelt Vaneeckhout. 'Mensen zouden naar een rechtstreeks nummer moeten kunnen bellen met vragen over het virus.'

Naast communicatie benadrukt Vaneeckhout het belang van vaccinatie. De Groen-covoorzitter doet daarom een oproep aan Vooruit-minister Frank Vandenbroucke omdat er momenteel slechts een beperkt aantal vaccins beschikbaar is in België. 'Als COVID ons één ding geleerd heeft, dan is het wel hoe belangrijk vaccins zijn. Het is goed dat er een grote hoeveelheid vaccins op komst is, maar het is jammer dat ze nog op zich laten wachten, waardoor veel mannen zelf het initiatief nemen een vaccin te halen over de grens. Dat is iets dat in de toekomst absoluut vermeden moet worden.' Vaneeckhout roept de federale regering op tot Europese afstemming en coördinatie. ‘Er moet onderzocht worden om de vaccins die beschikbaar zijn sneller te verdelen over Europa, in plaats van dat ze nu geconcentreerd in een aantal landen zitten.’

Claim your space
Dit weekend komt de queer community op straat in Antwerpen voor de Antwerp Pride: een jaarlijkse bijeenkomst van de regenbooggemeenschap die ooit begon als strijd om gelijke rechten. Groen stapt mee met de Pride met de slogan 'Claim your space' om de strijd om gelijke rechten, die ook vandaag nog gevoerd wordt, te benadrukken. De Groene covoorzitters - Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout - zullen allebei aanwezig zijn op de Antwerp Pride.

Volg onze strijd voor gelijke kansen