Betonstop is betonflop

08 November 2022

Betonstop is betonflop

'Expertenadviezen worden opgevraagd om dan staalhard te negeren, jullie zadelen de belastingbetaler met een miljardenfactuur op en in ruil daarvoor wordt er niéts gerealiseerd.'

'Expertenadviezen worden opgevraagd om dan staalhard te negeren, jullie zadelen de belastingbetaler met een miljardenfactuur op en in ruil daarvoor wordt er niéts gerealiseerd. De betonstop is één grote betonflop.' Groen-parlementslid Mieke Schauvliege reageert in de commissie Leefmilieu vandaag snoeihard op de decreetwijzigingen van de regering Jambon die de betonstop hadden moeten realiseren. Het akkoord spuit bovendien mist over belangenafweging. Ook de Raad van State waarschuwt daarvoor, maar dat leggen de meerderheidspartijen naast zich neer.

Volgens wat nu op tafel ligt, zullen grondeigenaars die uitgekocht worden honderd procent van de huidige marktwaarde van hun perceel ontvangen. Het gaat om bedragen die vaak ettelijke malen hoger liggen dan de aankoopbedragen. 'Ongeveer twee procent van de Vlamingen zal cashen, de rest wordt opgezadeld met een miljardenfactuur', hekelt Schauvliege. Het geld om die factuur te betalen haalt de regering bovendien amper uit haar eigen budgetten. Terwijl de regering een fonds voorziet van 100 miljoen per jaar, wordt de kost al geschat op 240 miljoen per jaar. 'De lokale besturen zullen financieel opdraaien voor het wanbeleid van de regering Jambon', stelt Schauvliege vast.

Daar komt bij dat de huidige plannen ontoereikend zijn doordat er alleen op woonreservegebieden wordt gefocust. Slechts 7 procent van de open ruimte die verdwijnt, ligt in woonreservegebied. 'Deze betonstop zal miljarden kosten, maar zal niet voorkomen dat er nog altijd elke dag tien voetbalvelden aan open ruimte worden ingenomen', aldus Schauvliege. Dat staat ook in het expertenrapport dat de Vlaamse regering liet opmaken. Die werkten tal van aanbevelingen uit, maar geen enkel daarvan werd opgenomen in de uitgewerkte voorstellen.

Belangenafweging
Het Groen-parlementslid kaart ook aan dat het huidige voorstel niet transparant is over de belangenafweging. De meerderheidspartijen leggen de concrete uitwerking van hele stukken van het akkoord volledig in handen van de regering, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de precieze uitkoopbedragen. 'Enkele individuen krijgen alle macht om op eigen houtje te beslissen over de miljarden die in dit dossier zullen rollen, zonder duidelijk kader, zonder verdere tussenkomst van het parlement. De Raad van State haalt terecht aan dat dit ontzettend grote risico's inhoudt', waarschuwt Schauvliege.

Schauvliege besluit scherp: 'De regering Jambon wéét wat er moet gebeuren om onze open ruimte te beschermen en Vlaanderen zo weerbaar te maken tegen de klimaatcrisis. Ze betaalde experten om te helpen de juiste keuzes te maken. Maar in plaats van die aanbevelingen op te volgen, beslist ze uiteindelijk die staalhard te negeren. Bewust slecht beleid voeren, dat is niet alleen idioot, het is ronduit kwalijk.'

Waar blijft die betonstop?