Brussels Parlement maakt einde aan horrortransporten van dieren

20 September 2022

Brussels Parlement maakt einde aan horrortransporten van dieren

"We roepen horrortransporten een halt toe en zetten een belangrijke stap voor het verminderen van dierenleed." 

Vandaag heeft het Brussels Parlement in plenaire zitting een resolutie over de voorwaarden voor het vervoeren van levende dieren unaniem goedgekeurd. Het parlement stemt onder meer een beperking van de transporttijd en een verbod op de uitvoer naar landen buiten de Europese Unie die de Europese regelgeving inzake dierenwelzijn niet respecteren. "We roepen horrortransporten een halt toe en zetten een belangrijke stap voor het verminderen van dierenleed en het verduurzamen van onze voedselproductie", reageert Groen-parlementslid en mede-indiener van het voorstel Lotte Stoops.

Het Brussels Parlement vraagt aan de Brusselse regering om duidelijk standpunt in te nemen bij de Europese onderhandelingen voor de nieuwe wetgeving rond dierentransport. De tekst, met als eerste indiener Victoria Austraet, vraagt de maximale transporttijd voor levende dieren te beperken tot 8 uur en wil een exportverbod voor dieren bestemd voor consumptie buiten de Europese Unie, als die landen niet dezelfde standaarden in dierenwelzijn hanteren. "Zo zorgen we ervoor dat de minimumstandaarden altijd en overal worden gegarandeerd, ook als er buiten Europa geëxporteerd wordt", verklaart Stoops.

Bovendien vraagt het parlement dat er een voedselstrategie wordt gehanteerd waarbij het vervoer van levende dieren wordt vervangen door het vervoer van dierlijke producten. Voor Stoops past dit ook binnen de Brusselse Good Food-strategie: "Een duurzamere voedselproductie is niet alleen beter voor mens en milieu maar ook voor dieren. Kortere keten betekent minder transport en betere voorwaarden gedurende het hele dierenleven."

Voor Stoops blijft dit initiatief echter slechts een eerste stap. "Vooruitgang blijft mogelijk en nodig tijdens alle levensfasen van het dier, van conceptie tot slacht. Groen blijft dan ook pleiten voor integrale visie en aanpak op alle niveaus. Om dat te bekomen willen we dierenrechten inschrijven in de Grondwet", concludeert Stoops.

Lees ons standpunt over dierenwelzijn