'Dalende leesvaardigheid bewijst falend beleid Vlaamse regering'

16 Mei 2023

'Dalende leesvaardigheid bewijst falend beleid Vlaamse regering'

'Dit is nog maar eens bewijs dat onze onderwijskwaliteit zwaar onder druk staat. Bovendien zijn het opnieuw de zwakste leerlingen die het hardst achteruit gaan. Dat is erg verontrustend.'

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman reageert bezorgd op de dalende leesvaardigheid bij leerlingen. 'Dit is nog maar eens bewijs dat onze onderwijskwaliteit zwaar onder druk staat. Bovendien zijn het opnieuw de zwakste leerlingen die het hardst achteruit gaan. Dat is erg verontrustend. We hebben dringend nood aan een regering die wél voluit inzet op gelijke onderwijskansen en een nieuwe koers vaart op onderwijs.'

Meuleman ziet een cluster van oorzaken die de verdere achteruitgang kunnen verklaren. 'Leerkrachten verzuipen. Dat zien we in het secundair onderwijs, maar ook in het lager onderwijs en zelfs al in de kleuterschool. Zij zijn zoveel bezig met zorg, dat pedagogie er vaak bij in schiet. Het lerarentekort aanpakken op alle onderwijsniveaus en leerkrachten ontlasten is het eerste wat minister Weyts zou moeten doen.'

Daarnaast dringt Meuleman erop aan om eindelijk in te zetten op gelijke onderwijskansen. 'Keer op keer zijn het de meest kwetsbare leerlingen die het hardst de klappen opvangen van het jarenlange falende onderwijsbeleid van opeenvolgende Vlaamse regeringen. En keer op keer trekt minister Weyts zelf een paraplu op en wijst hij naar de ouders om zijn gebrekkig onderwijsbeleid recht te trekken', hekelt Meuleman, verwijzend naar de reactie van minister Weyts om ouders te sanctioneren. 'Alsof ook maar één leerling er beter van zal gaan lezen wanneer de minister een jacht op ouders start.'

In plaats van ouders met de vinger te wijzen, zou de minister ouders sterker moeten betrekken bij de schoolwerking, vindt Meuleman. 'Taal- en leesvaardigheid stimuleren is ontzettend belangrijk, daar zijn we het allemaal over eens. Maar dat bereik je niet door te straffen, maar wel door te stimuleren en aan te moedigen. Bijvoorbeeld door brugfiguren in te schakelen, die de link maken tussen ouders en school, door bredeschoolwerking op te starten - waarbij de deuren van de school buiten de schooluren letterlijk opengesteld worden voor de wijk - door taalbadklassen te organiseren, etc.'

Ontdek ons standpunt over onderwijs