Overheid mist belastinginkomsten na verhuis buitenland

18 Oktober 2022

Overheid mist belastinginkomsten na verhuis buitenland

Als de belastingaangiftes te complex zijn verliest de overheid inkomsten. Het geval van de speciale belastingaangifte toont aan dat we moeten digitaliseren, vereenvoudigen, en sensibiliseren.   

door: Dieter Van Besien

Een kennis verhuisde recent naar het buitenland. Om zijn belastingen in orde te brengen moest hij een speciale belastingaangifte aanvragen bij zijn belastingkantoor. In dit formulier moest hij de inkomsten die hij had verworven voor hij zich in het buitenland vestigde aangeven. Om het formulier in te dienen kon hij het alleen per post opsturen.

Gezien de ambities van Vivaldi rond digitalisering in het algemeen, en die van de minister van Financiën in het bijzonder, stelde ik de minister de vraag of hij ook dit proces kon digitaliseren. Het is immers bij uitstek een procedure die niet per post zou moeten gebeuren, aangezien het niet eenvoudig is om dit vanuit het buitenland te doen. Ik vroeg de minister ook naar het aantal speciale belastingaangiftes die bij de administratie worden opgevraagd, het aantal dat de administratie ontvangt, en of deze cijfers overeenstemmen met het aantal Belgen die hun domicilieadres wijzigen naar het buitenland.

Hieronder kan je het antwoord van de minister lezen: 

Mijnheer Van Besien, er werden 5.784 aangiften gevraagd, waarvan er 3.297 werden ingediend voor het aanslagjaar 2021. Dit stemt niet overeen met het aantal belastingplichtigen die hun domicilie tijdens het belastingjaar in het buitenland hebben gevestigd, want op basis van de cijfergegevens waarover mijn administratie beschikt, verlieten 37.403 belastingplichtigen België in 2021 om zich in het buitenland te vestigen. De belangrijkste reden voor dit verschil is dat een grote meerderheid van de belastingplichtigen niet weet dat ze aangifte moeten doen bij de belastingdienst zodra ze het grondgebeid verlaten om zich in het buitenland te vestigen. Het is momenteel nog niet mogelijk om online een speciale aangifte in te dienen maar mijn administratie onderzoekt of dat in de toekomst wel zou kunnen.

Deze cijfers zijn verontrustend te noemen. Nog geen 10% van de belastingplichtigen die verhuizen naar het buitenland houden zich aan de bestaande wetgeving, en dit is volgens de minister hoofdzakelijk te wijten aan een gebrek aan kennis van de wetgeving. Merk echter op dat ongeveer 40% van de mensen die wel van de procedure weten (en een speciale aangifte aanvragen) geen belastingaangifte opsturen. Het kan natuurlijk ook dat een deel van deze mensen wel een aangifte via de post opsturen, maar dat deze uiteindelijk niet tot bij de belastingadministratie raken.

Het is duidelijk dat de digitalisering van de speciale belastingaangifte zoden aan de dijk kan brengen, aangezien het de procedure sterk zou vereenvoudigen. De verdere automatisering van overheidsprocessen kan ook soelaas bieden. Zo kan de belastingplichtige automatisch herinnerd worden van de toepasselijke wetgeving wanneer de administratie melding krijgt dat iemand zal verhuizen naar het buitenland of effectief verhuisd is.

Via een volgende vraag zal ik de resultaten van het onderzoek van de administratie verder opvolgen. Daarnaast wil ik op dat moment zeker ook te weten komen wat de concrete gevolgen zijn voor de betrokken belastingplichtigen wanneer zij in dit geval hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Op die manier kan ik hopelijk druk zetten om sensibiliseringsacties op te zetten, en de betrokken processen verder te automatiseren en digitaliseren.

Ontdek ons standpunt over belastingen