Petra De Sutter dwingt debat over draagmoederschap af in Raad van Europa

23 September 2016

Petra De Sutter dwingt debat over draagmoederschap af in Raad van Europa

Een eerste belangrijke stap naar een Europese wettelijke regeling voor draagmoederschap, die bijna werd verhinderd door forse protest- en sabotageacties vanuit (ultra)conservatieve hoek.

In de Commissie Sociale Zaken van de Raad van Europa is een aanbeveling over het belang van kinderen in het kader van draagmoederschap, geschreven door Groen-senator Petra De Sutter, goedgekeurd. Een eerste belangrijke stap naar een Europese wettelijke regeling voor draagmoederschap, die bijna werd verhinderd door forse protest- en sabotageacties vanuit (ultra)conservatieve hoek.

In de Commissie Sociale Zaken van de Raad van Europa is een aanbeveling over het belang van kinderen in het kader van draagmoederschap, geschreven door Groen-senator Petra De Sutter, goedgekeurd. Een eerste belangrijke stap naar een Europese wettelijke regeling voor draagmoederschap, die bijna werd verhinderd door forse protest- en sabotageacties vanuit (ultra)conservatieve hoek. “Ik ben opgelucht dat we een akkoord bereikt hebben en dat het debat over draagmoederschap en de rechten van kinderen nu tijdens de plenaire van 10 tot 14 oktober in Straatsburg inhoudelijk gevoerd zal worden. Als de aanbeveling met 2/3 meerderheid gestemd wordt in plenaire, moeten de ministers van de verschillende landen van de Raad van Europa hier rekening mee houden”, stelt een opgeluchte De Sutter, die vaak ook persoonlijk werd aangevallen.

“Sinds mijn aanstelling organiseren conservatieve groeperingen een niet aflatend verzet. Ik ga graag in debat, maar dan moet het over de inhoud gaan, en mogen we niet verzanden in een procedureslag. Gelukkig is de meerderheid niet gezwicht onder de druk en staat de inhoud eindelijk centraal.”

Petra De Sutter, die ons land vertegenwoordigt in de Raad van Europa, werd door de commissie verkozen om een evenwichtig en genuanceerd rapport te schrijven over draagmoederschap. Dit ging niet zonder slag of stoot. Vandaag was er een protestactie, georganiseerd door de ultraconservatieve groeperingen Manif Pour Tous en No Maternity Traffic. Ook binnen de vergadering werden opnieuw procedure-argumenten aangevoerd om het debat te saboteren. De (ultra)conversatieve stemmen hebben de resolutie volledig teniet gedaan, en met een kleine meerderheid (19 tegen 17) weggestemd. Maar de aanbeveling aan het Comité van ministers passeerde wél. Dat een resolutie onderuit wordt gehaald, maar de aanbeveling stand houdt is nog nooit eerder gebeurd in de Raad van Europa.

De Sutter onderstreept het belang van een wettelijke regeling van draagmoederschap. “Betalen voor een kind kan niet. Maar draagmoederschap kan ook een altruïstische daad zijn, bijvoorbeeld als zussen elkaar willen helpen bij medische complicaties. Daarom pleit ik ervoor om commercieel draagmoederschap af te raden en een veilig wettelijk kader te creëren voor altruïstisch draagmoederschap. Een Europees wettelijk kader zorgt bovendien dat kinderen die op die manier geboren worden wettelijk erkend worden. Dat is in sommige landen op heden niet het geval, en dat moet anders”, aldus nog De Sutter.

Meer info: http://www.petradesutter.eu/2016/09/21/de-strijd-voor-een-wettelijke-reg...