Groen en Vooruit: 'Draai besparingen groeipakket terug'

15 Februari 2022

Groen en Vooruit: 'Draai besparingen groeipakket terug'

'Het leven is op korte tijd een heel stuk duurder geworden. Na al heel wat eerdere besparingen komt de halvering van de indexatie op het groeipakket keihard aan' (Ann De Martelaer)

Bij de septemberverklaring maakte de Vlaamse regering bekend dat ze 65 miljoen euro zou besparen op het groeipakket door de vaste indexatie van de basisbedragen te verlagen van 2 procent naar 1 procent. Nu blijkt dat de Vlaamse regering, volgens berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), kan rekenen op een begrotingsmeevaller van ongeveer 827 miljoen, dringen oppositiepartijen Groen en Vooruit aan op een terugdraaiing van de besparing. 

'Het groeipakket is een belangrijke financiële steun voor heel wat gezinnen, zeker voor de meest kwetsbaren. De beslissing was al kwalijk, maar nu blijkt dat een budgetoefening geheel overbodig is, moet de Vlaamse regering de besparing terugdraaien,' beklemtonen parlementsleden Ann De Martelaer (Groen) en Hannes Anaf (Vooruit).


Het groeipakket wordt jaarlijks in september geïndexeerd. Het basisbedrag voor kinderen geboren na 1 januari 2019 is momenteel 169,79 euro per maand. Door de indexknip die de Vlaamse regering aankondigde zal dat bedrag vanaf oktober 2022 voor de komende jaren niet meer met 2, maar met 1 procent geïndexeerd worden. Door die halvering zullen ouders tegen 2024 maandelijks 5,2 euro per kind minder ontvangen. Op jaarbasis scheelt dat 63 euro per kind op het gezinsbudget. Zeker voor de meest kwetsbare gezinnen komt dat erg hard aan.

De inflatie in ons land bereikt ongeziene hoogtes. In één jaar tijd is het leven 7,6 procent duurder geworden. Door de besparingen binnen het groeipakket wordt de koopkracht van gezinnen met kinderen extra aangetast. 'Dat is problematisch,' menen De Martelaer en Anaf. 'Vooral de meest kwetsbare gezinnen kunnen dankzij het groeipakket basisuitgaven doen zoals eten en kleding kopen, maar ook de schoolrekeningen en energiefacturen betalen.' Groen en Vooruit verwachten dan ook dat de Vlaamse regering terugkomt op haar beslissing en in september een volwaardige indexering doorvoert.


Strijd tegen kinderarmoede

Daarnaast herhalen De Martelaer en Anaf hun oproep aan de Vlaamse regering om te bekijken hoe via het groeipakket kwetsbare gezinnen beter ondersteund kunnen worden. Momenteel maakt Jambon I haar ambitie om via het groeipakket de kinderarmoede terug dringen namelijk niet waar. De Vlaamse Regering startte in het voorjaar van 2021 met de zogenaamde Vlaamse Brede Heroverweging. In het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werden een aantal voorstellen gedaan hoe de meest kwetsbare gezinnen extra ondersteund kunnen worden. Groen en Vooruit vinden dat de Vlaamse regering dit rapport ter harte moeten nemen en moet kijken hoe ze het groeipakket beter kan inzetten in de strijd tegen kinderarmoede.

Ann De Martelaer (Groen): ‘Het leven is op korte tijd een heel stuk duurder geworden. Na al heel wat eerdere besparingen, komt de halvering van de indexatie op het groeipakket keihard aan, zeker bij mensen voor wie elke euro telt. Als de Vlaamse regering kinderarmoede wil aanpakken, dan moet ze deze beslissing terugdraaien.'


Hannes Anaf (Vooruit): 'Er is geen enkel excuus meer om de besparing op het groeipakket door te voeren. Gezinnen hebben het steeds moeilijker door de stijgende prijzen in de supermarkt, op de huurmarkt en voor hun energieverbruik. Als de Vlaamse regering toch beslist door te zetten, dan kan ik enkel concluderen dat de Vlaamse regering absoluut niet van plan is om het groeipakket op die manier te hervormen dat elk kind er beter van wordt. Dan haalt ze het geld gewoon weg.'

Ontdek hier hoe Groen kinderen en jongeren wil ondersteunen