Ecolo-Groen: "Een kind laat je niet op straat slapen. Punt."

13 Oktober 2022

Ecolo-Groen:

Nu de winter nadert, moet ze ervoor zorgen dat geen enkele kwetsbare persoon nog op straat slaapt

Een kind laat je niet op straat slapen. Punt. Voor Ecolo-Groen is het onaanvaardbaar dat nu ook niet-begeleide minderjarigen opvang wordt geweigerd, zoals deze dinsdag het geval was voor een twintigtal jongeren die voor gesloten deuren kwamen te staan in het Klein Kasteeltje, het registratiecentrum voor asielzoekers. 

Dit is een nieuw dieptepunt in de opvangcrisis, die al bijna een jaar duurt. Ecolo-Groen roept de staatssecretaris voor Asiel en Migratie op om noodmaatregelen te treffen, en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dit soort onmenselijke toestanden zich herhalen. "Al meer dan een jaar staan taboes en puur politieke overwegingen doortastende maatregelen in de weg." Zegt Groen-Parlementslid Eva Platteau. "Het is nu aan de staatsecretaris om zichzelf te overstijgen en werk te maken van oplossingen om menselijke drama's te voorkomen."

"Wij dringen al maanden aan op een antwoord op deze opvangcrisis. Als regeringspartners erkennen we de complexiteit van de situatie. Maar indien de politieke wil er is, zijn oplossingen mogelijk." Vervolgt Platteau. "We schuiven daarom een concreet pakket aan maatregelen naar voren waarmee Staatssecretaris de Moor een einde kan maken aan deze onaanvaardbare situatie. Nu de winter nadert, moet ze ervoor zorgen dat geen enkele kwetsbare persoon nog op straat slaapt". 

Om uit deze crisis te geraken, stelt Ecolo-Groen de volgende maatregelen voor:

Allereerst moet er een evenwichtig spreidingsplan komen zodat er lokaal gekeken kan worden naar oplossingen. Zo zorgen we ervoor dat alle gemeenten een bijdrage leveren, en niet enkel de gemeenten die al een opvangcentrum hebben op hun grondgebied.

Ten tweede vragen we aan de regering om de federale fase van het crisisbeheer af te kondigen zodat de civiele bescherming en Defensie ondersteuning kunnen bieden aan de asiel- en migratiediensten die momenteel op hun tandvlees zitten. In het kader van deze federale fase moet er ook worden gekeken naar de inzet van hotelkamers voor de opvang van kwetsbare profielen in samenwerking met het middenveld.

Ten derde moeten we ervoor zorgen dat mensen sneller uit het opvangnetwerk kunnen stromen. Dit kan door een tijdelijk verblijfsstatuut toe te kennen aan mensen uit landen waarvan we weten dat terugkeer niet mogelijk is, zoals Afghanistan."

Volg onze strijd voor gelijke kansen