Ecolo-Groen vraagt regeringspartners om dringend oplossingen voor de opvangcrisis op tafel te leggen 

04 November 2022

Ecolo-Groen vraagt regeringspartners om dringend oplossingen voor de opvangcrisis op tafel te leggen 

Het kan niet zijn dat kinderen op straat blijven slapen, omdat partijen vasthouden aan hun eigen taboes in deze crisis.

Door het nijpende tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers slapen er opnieuw tientallen gezinnen en minderjarige asielzoekers op straat. Naarmate de temperaturen zakken, wordt deze situatie alleen maar schrijnender. Voor Groen en Ecolo is het hoog tijd dat de Vivaldi-partners de taboes die nog op tafel liggen overstijgen, en snel komen tot doeltreffende oplossingen voor deze opvangcrisis. De groene covoorzitters zijn de fase van verontwaardiging voorbij. Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji van Groen roepen de regering samen met Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane op om noodmaatregelen te treffen die ervoor zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd krijgt. 'Beelden van vluchtelingen die op straat slapen, kinderen en baby’s zelfs, gaan door merg en been. Onze ministers stellen al maanden, in goede verstandhouding met het middenveld, oplossingen voor om uit deze opvangcrisis te raken. Het is meer dan tijd dat de Vivaldi-partijen hun schaduw overstijgen, en zorgen voor een dak boven het hoofd van deze mensen.' klinkt het vanuit beide partijen.

De groene partijen wijzen op de afspraken die in het Vivaldi-regeerakkoord gemaakt werden. Daarin staat dat het recht op asiel een cruciale internationale verplichting van België is, en dat elke nieuwkomer recht heeft op een correcte asielprocedure. 'We spraken af dat de regering zou toezien op de invoering van eenvoudige en snelle procedures, kwaliteitsvolle opvang en een humaan en kordaat terugkeerbeleid. Dat mag geen loze verklaring blijven,' stellen de groene covoorzitters. 'We roepen Staatssecretaris De Moor dringend op om in actie te schieten en onmiddellijk extra opvangplaatsen te creëren. Er zijn instrumenten om dit op korte termijn op te lossen, maar er wordt getalmd. De meest kwetsbaren mogen daar nooit het slachtoffer van zijn.' 

'Dit is het moment voor alle partners in deze regering om kleur te bekennen,' voegen de vier covoorzitters toe. 'Het kan niet zijn dat kinderen op straat blijven slapen, omdat partijen vasthouden aan hun eigen taboes in deze crisis.' De partijen benadrukken ook de constructieve houding die zij zelf binnen de regering aannemen in dit dossier. ' Vicepremier Petra De Sutter doet wat ze kan om personeelstekorten bij Fedasil op te vangen door ambtenaren te detacheren. Wij staan open om alle mogelijke oplossingen te bespreken. We vinden dat het hoog tijd is dat onze regeringspartners hun engagement ook nakomen.'