Europa verlaagt blootstelling asbest op het werk drastisch

27 Juni 2023

Europa verlaagt blootstelling asbest op het werk drastisch

"In de EU sterven jaarlijks 88.000 mensen aan kanker door blootstelling aan asbest op het werk, asbest is daarmee de grootste oorzaak van werkgerelateerde kankers. Dankzij ons harde werk worden werknemers véél beter beschermd tegen asbest. Dit is een overwinning voor asbestslachtoffers, slachtofferverenigingen, vakbonden en werknemers die het asbest moeten verwijderen."

Europa verlaagt de blootstellingslimiet voor werknemers aan asbest drastisch: tegen 2029 moeten de limieten 50 keer lager zijn dan vandaag. Daarover bereikten de Europese lidstaten, de Commissie en het parlement zonet een akkoord. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu onderhandelde mee voor een zo ambitieus mogelijke bescherming: "In de EU sterven jaarlijks 88.000 mensen aan kanker door blootstelling aan asbest op het werk. Asbest is daarmee de grootste oorzaak van werkgerelateerde kankers. Dankzij ons harde werk worden werknemers véél beter beschermd tegen  asbest. Dit is een overwinning voor asbestslachtoffers, slachtofferverenigingen, vakbonden en werknemers die het asbest moeten verwijderen."

Met de huidige renovatiegolf komt betere bescherming van werknemers geen dag te vroeg. Het akkoord van vandaag voorziet een herziening van de asbestrichtlijn uit 2009. Die herziening verlaagt de blootstellingswaarde van 100.000 vezels per kubieke meter naar 10.000 vezels. Matthieu: "De renovatie van onze huizen en gebouwen is dé grote kans om asbest overal te verwijderen. Maar bouwvakkers en loodgieters die in oude gebouwen werken lopen grote gezondheidsrisico's. We moeten onze werknemers beschermen tegen levensgevaarlijke risico's. In een volgende fase wordt de waarde daarom verder verlaagd naar 2.000 vezels, hiervoor krijgen lidstaten zes jaar de tijd om de nodige meettechnologie aan te kopen. "

Familieleden lopen gevaar

Daarnaast wordt ook flink meer ingezet op opleiding en extra beschermende maatregelen in de hele EU. Matthieu: "We zetten volop in op betere hygiënemaatregelen voor werknemers om ervoor te zorgen dat werknemers de asbestvezels niet mee naar huis nemen. Dat is een groter gevaar dan we denken. Ik sprak een gezin waarvan de vader in een asbestfabriek heeft gewerkt. Zijn vrouw is overleden door contact met zijn werkuniform. Zo'n vreselijke familietragedies mogen nooit meer gebeuren. Reiniging van het lichaam en de werkkledij is daarom ontzettend belangrijk voor de veiligheid van 7 miljoen Europese werknemers."

Volgende stap

Het Europees Parlement geeft haar finale goedkeuring tijdens de plenaire week in Straatsburg. Daarna hebben lidstaten twee jaar de tijd om de Europese wet in nationale wetgeving om te zetten.

Volg het nieuws van Sara Matthieu op de voet