Europees leefloon moet boven de armoedegrens

27 September 2022

Europees leefloon moet boven de armoedegrens

In veel lidstaten ligt het minimum inkomen vandaag onder de armoedegrens, door de huidige inflatie en energieprijzen maakt dit het verschil tussen kwalitatief leven of regelrechte armoede.

De Europese Commissie presenteert morgen haar aanbevelingen voor de versterking van het Europees leefloon. Sara Matthieu wil de aanbevelingen verankeren in Europese wetgeving en wil leeflonen in Europa boven de armoedegrens tillen. Matthieu: "In veel lidstaten ligt het minimum inkomen vandaag onder de armoedegrens, door de huidige inflatie en energieprijzen maakt dit het verschil tussen kwalitatief leven of regelrechte armoede."

In Europa leeft één op vijf mensen in armoede en de huidige crisis dreigt nog meer mensen in armoede te duwen. Volgens Matthieu krijgen vooral mensen zonder job de hardste klappen: "De Commissie stelt voor om de leeflonen tot bij de nationale armoedegrens te brengen, wat per lidstaat verschillend is." Dat de aanbevelingen niet bindend zijn, stoot Matthieu tegen de borst: "Nagenoeg alle Europese lidstaten hebben een vorm van minimuminkomen, maar dat is vaak ruim onvoldoende. Het leefloon ligt in veel lidstaten niet boven de armoedegrens, wat in de huidige crisis leidt tot vreselijke drama's. Helaas is het aan de lidstaten om dit uit te voeren en zijn de aanbevelingen niet bindend. Sociaal beleid is immers een nationale bevoegdheid."

In de Commissie Werk en Sociale Zaken werkt Matthieu daarom aan een resolutie over het minimum inkomen, waarmee ze pleit voor bindende wetgeving: "Net zoals die er gekomen is voor een hoger minimumloon, bepleit ik die ook voor een hoger minimum inkomen. Het minimum inkomen moet in alle lidstaten tot 60% van het gemiddelde inkomen worden opgetrokken."

Ook België kent volgens Matthieu veel problemen met het leefloon: "20 jaar na de invoering van het leefloon stellen armoedeorganisaties vast dat dit inkomen niet volstaat om uit de armoede te blijven. Het leefloon ligt vandaag ver onder de armoedegrens. Ook de toekenning moet veel eenvoudiger, steeds meer mensen vallen vandaag uit de boot. Het leefloon hangt af van waar je woont en van wie je voor je hebt in een OCMW of Sociaal Huis. Dat is onaanvaardbaar. We moeten ook naar een automatische toekenning van rechten, anders riskeren veel mensen niet te krijgen waar ze recht op hebben."

Het rapport van Matthieu moet eerst ter goedkeuring naar de Commissie om daarna ter stemming voorgelegd te worden aan het voltallige parlement. Matthieu hoopt in deze tijd van crisis andere politieke fracties te overtuigen van het belang: "Met een wettelijk minimum inkomen voorkomen we totale verarming van vooral de lagere middenklasse en mensen die vandaag al flink in de problemen zitten. De winter staat voor de deur, Europa moet er nu voor zorgen dat iedereen boven die armoedegrens kan leven op een comfortabele manier."

Lees wat Groen wil doen tegen armoede