Groen wil financiering Big Oil aan banden leggen

13 Mei 2022

Groen wil financiering Big Oil aan banden leggen

"Wanneer de andere crisissen gaan liggen, zal de klimaatcrisis in alle hevigheid verder woeden door de onverantwoorde hebzucht van Big Oil-bedrijven." (Meyrem Almaci)

Uit recent onderzoek van The Guardian, dat vandaag ook in De Morgen en De Standaard werd gepubliceerd, blijkt dat geplande investeringen in olie en gasontginning een CO2-bom leggen onder het hele klimaatbeleid. "Wanneer de andere crisissen gaan liggen, zal de klimaatcrisis in alle hevigheid verder woeden door de onverantwoorde hebzucht van Big Oil-bedrijven. Daarom moeten we die bedrijven ter verantwoording roepen en daarnaast ook alle investeringen in fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen ", zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

Uit het onderzoek blijkt dat de reeds geplande uitbreidingen van de wereldwijde fossiele-brandstofindustrie, met grote namen als ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, BP..., garant staan voor een hoeveelheid broeikasgassen die op zichzelf al groter zijn dan het “koolstofbudget” dat de planeet nog heeft. Bedrijven die dus projecten blijven ontwikkelen op basis van een business-as-usual-vraag naar fossiele brandstoffen, wedden op het falen van beleidsmaatregelen inzake het klimaat.

"Terwijl iedereen de verschillende crisissen probeert te bezweren wordt Big Oil dankzij de crisissen puissant rijk en plant het ook nog eens een atoombom op het klimaat en dus gezondheid, de economie, het milieu van heel de wereld. Dit is simpelweg onaanvaardbaar", benadrukt Meyrem.

Groen stelt verschillende en aanvullende maatregelen voor. Eerst en vooral moeten de Big Oil-bedrijven ter verantwoording worden geroepen en moet een deel van hun winsten worden afgenomen. Die winsten kunnen dan geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie wat dus ook zal leiden tot lagere energiefacturen.

Voor Almaci moet men minstens de financiering van olie en gasontginningen bemoeilijken "maar eigenlijk moeten we gewoon stoppen met investeren in fossiele brandstoffen in welke vorm dan ook.

In de federale regering maken de Groene ministers daar samen met hun collega's alvast werk van. Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, neemt heel wat maatregelen om de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen. Dankzij Groen zal de federale regering er ook voor zorgen dat de pensioenfondsen van onze tweede en derde pensioenpijler fossielvrij worden. De federale regering zal, ten slotte, ook het voorbeeld volgen van de Europese Investeringsbank, die sinds begin 2022 geen fossiele projecten meer financiert.

Ook belangrijk voor de ecologisten is het optrekken van de internationale klimaatfinanciering voor de ontwikkelingslanden zodat ze niet moeten inzetten op fossiele brandstoffen om hun welvaart te doen toenemen, wat hun absolute recht is.

Tenslotte moet tijdens de klimaatonderhandelingen een niet aflatende druk worden gezet op meest vervuilende landen.

Blijf op de hoogte van de energieswitch